Święto literatury i języka polskiego w Chmielnickim

Święto literatury i języka polskiego w Chmielnickim

39 osób uczestniczyło XLIII Finale Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Chmielnickim na Ukrainie.

Nad całokształtem imprezy czuwał konsul, radca minister, pan Krzysztof Świderek. Uczestników olimpiady powitała pani Julia Sierkowa – prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Polskiego w Obwodzie Chmielnickim. Komisji przewodniczył profesor Tomasz Chachulski z Warszawy. W skład jury weszli też doktor Jerzy Kowalewski z Krakowa, pani Irena Saszko i pani Julia Kaszuk z Chmielnickiego. W drugim dniu Olimpiady obecny był także prezes Obwodowego Ośrodka Związku Polaków na Ukrainie pan Franciszek Miciński.

Uczniowie mieli do wykonania kilka zadań – zapis tekstu ze słuchu, test gramatyczny oraz rozumienie tekstu pisanego. Część komisja oceniła na ocenę dobrą. Profesor Chachulski i doktor Kowalewski pozytywnie ocenili rozprawki, zaznaczając, że nie było w tym roku liderów tak utalentowanych jak miało to miejsce w latach ubiegłych. Do finału – egzaminu ustnego zakwalifikowano 20 osób. Pytania dotyczyły utworów polskiej literatury z różnych epok. Dziesięć osób awansowało do kwietniowego finału w Warszawie. Są to Julia Malijew, Anastazja Mutułko, Marta Łobuda, Anastazja Moskalenko, Weronika Stefanowicz, Anna Sawczenko, Gabriela Letniowska i Roman Dmytruk.

Uczestnicy Olimpiady otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Każdy obecny otrzymał także książkę wydaną przez Winnicki Okręg Konsularny „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Udział uczestników z Kowla, Łucka i Dubna sfinansował Konsulat RP w Łucku. Do finału Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Warszawie z Łuckiego Okręgu Konsularnego awansował uczeń szkoły polskiej w Kowlu – Roman Dmytruk.

Wiesław Pisarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X