Wierzba energetyczna dla Iwano-Frankowska

Wierzba energetyczna dla Iwano-Frankowska

Przedstawiciele Nowej Soli – miasta partnerskiego Iwano-Frankowska, uratowali stolicę Przykarpacia od katastrofy ekologicznej. Przekazali tysiąc sadzonek wierzby energetycznej, które – po raz pierwszy na Ukrainie – zasadzą ekolodzy na miejskim wysypisku śmieci.

 

„W taki sposób dokonamy bioremediacji, czyli przywrócenia ziemi, na której jest obecnie wysypisko, do jej pierwotnego stanu, – opowiada główny specjalista miejskiego wydziału turystyki i inicjator wysadzenia wierzby na skażonej ziemi Taras Hanczak. – Wiadomo, że całkowicie nie da się jej zrekultywować, bo tu spoczywają tony śmieci.

Co roku na wysypisko trafia ok. 20 tys. metrów sześciennych filtratów ze zbiorników pod otwartym niebem.Aby filtraty nie zanieczyszczały środowiska, są przepuszczane przez system oczyszczalni. Tracimy na to około 500 tys. hrywien co roku”.

W tym wypadku ekolodzy zdecydowali posadzić drzewa, korzenie których zmniejszały by objętość filtratu – niebezpiecznej substancji, którą tworzy woda w kontakcie z odpadami.

 

Gdyby ta substancja trafiła do rzeki, byłaby wielka katastrofa ekologiczna. Przed kilku laty już miało miejsce kilka drobnych wycieków. Ekolodzy mieli do wyboru do posadzenia topole, brzozy czy wierzby.

Wybrano wierzbę, która szybko rośnie, nie jest wymagająca do gruntu i dobrze pobiera deszczówkę. Sadzonki przywieziono z Polski, z Nowej Soli, która jest miastem partnerskim Iwano-Frankowska. Teraz na terenach wysypiska jest park, obsadzony wierzbą energetyczną. Z jej witek można robić żywopłoty, a gałęzie spalać w kotłowniach. Przywieziono i wysadzono 25 rzędów po ok. 40 drzewek w każdym. Daje to prawie tysiąc sadzonek.

Sadzonki, przekazane przez starostę powiatu Nowa Sól Józefa Suszyńskiego, zostały przywiezione przez wiceprzewodniczącą miejskiego wydziału oświaty Swietłanę Uwarową. „Mamy nadzieję, że deszczówka, czy wody topniejącego śniegu będą trafiały na wysypisko w znacznie mniejszej ilości, – kontynuuje pan Hanczak. – Oprócz tego gałązki wierzby mają wysoką wartość energetyczną. Z czasem można będzie je wykorzystywać jako paliwo do kotłowni, ponieważ jeden metr sześcienny wierzby ma wartość energetyczną 10 metrów sześciennych zwykłego drewna”.

Sabina Różycka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X