Wicepremier RP Piotr Gliński z wizytą na Ukrainie

W dniach 15–18 czerwca wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego RP prof. Piotr Gliński przebywał z wizytą na Ukrainie.

Zwiedził Lwów i Iwano-Frankiwsk (d. Stanisławów) oraz szczyt Pop Iwan w pasmie Czarnohory. Ministrowi towarzyszyli: ambasador RP w Kijowie Jan Piekło i konsul generalny RP we Lwowie Rafał Wolski.

We Lwowskiej Narodowej Bibliotece Naukowej Ukrainy im. Wasyla Stefanyka wicepremier Gliński uczestniczył w otwarciu wystawy z okazji 200-lecia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich „Ossolineum: zbiory lwowskie” oraz wygłosił prelekcję podczas 71. jubileuszowego Spotkania Ossolińskiego, które zostało zorganizowane pod patronatem konsula generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie. Wicepremier Piotr Gliński odwiedził lwowską bazylikę metropolitalną, katedrę ormiańską, kościół pojezuicki (obecnie greckokatolicka cerkiew garnizonowa) oraz Cmentarz Łyczakowski. Zapoznał się też z przebiegiem prac konserwatorskich i renowacji obiektów wspólnego dziedzictwa Polski i Ukrainy, prowadzonych we współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP z miejskimi władzami i zespołami konserwatorskimi, i finansowanych w ramach Programu MKiDN „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą” i „Miejsca Pamięci Narodowej za granicą”. Ponadto wicepremier Gliński złożył wizytę w greckokatolickiej archikatedralnej katedrze św. Jura i we Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki.

We Lwowie i w Iwano-Frankiwsku wicepremier Gliński spotkał się z miejscowymi władzami i przedstawicielami organizacji polskich, złożył wieńce w miejscach pamięci narodowej – na Cmentarzu Orląt Lwowskich oraz przy pomnikach zamordowanych profesorów lwowskich na Wzgórzach Wuleckich i w Czarnym Lesie koło Iwano-Frankiwska. Na Cmentarzu Łyczakowskim uczcił pamięć pochowanych tam żołnierzy Ukraińskiej Armii Halicyjskiej i żołnierzy lwowskich, poległych w strefie operacji antyterrorystycznej ATO i na Majdanie w Kijowie.

17 czerwca minister kultury RP zapoznał się z projektem i stanem odbudowy dawnego obserwatorium astronomiczno-meteorologicznego na górze Pop Iwan w paśmie Czarnohory, dofinansowanych ze środków MKiDN i realizowanych przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Przykarpackim Uniwersytetem Narodowym.

Na zakończenie wizyty wicepremier prof. Piotr Gliński złożył wizytę we Lwowskiej Kurii Metropolitalnej obrządku łacińskiego, gdzie spotkał się z arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim.

Konstanty Czawaga
{gallery}gallery/2017/wizyta_wicepremiera_piotra_glinskiego_ua{/gallery}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X