Lwowski kościół ma trzech neoprezbiterów

Lwowski kościół ma trzech neoprezbiterów

8 czerwca podczas mszy św. w bazylice metropolitalnej we Lwowie święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego otrzymali diakoni Wiktor Kowalski z Krysowic, Jan Tymań z Rudek i Nazar Biłyk ze Lwowa.

– Nigdy przenigdy nie traćcie łączności z Wieczernikiem Eucharystii i Pięćdziesiątnicy – życzył im w homilii ks. prałat Krzysztof Nykiel, regens penitencjarii apostolskiej. – Znajdujcie radość w służbie ludziom – wzywał kaznodzieja. – Chrystus poprzez waszego księdza arcybiskupa posyła was do posługi nie na kilka godzin, ale na zawsze. Nie wyznacza granicy między prywatnością, a kapłaństwem, bo ona – to musicie sobie dobrze uświadomić – nie istnieje. Kapłanem jest się 24 na 24. Czy się używa koloratki czy też nie. Ale pamiętajcie, że strój duchowny jest również zewnętrznym znakiem przynależności do Chrystusa i do jego kościoła. Nie mogę się wstydzić stroju duchownego. O tym każdy kapłan powinien pamiętać. Pamiętajcie, że już nie do was należy – pozornie wasz czas, siły, pieniądze – pouczał gość z Watykanu.

Konstanty Czawaga
Tekst ukazał się w nr 11 (183) 14–27 czerwca 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X