We Lwowie nie wolno śpiewać po rosyjsku

We Lwowie nie wolno śpiewać po rosyjsku

Zakaz puszczania wykonywanych w języku rosyjskim piosenek w środkach transportu publicznego znalazł się w uchwalonym przez lwowską radę obwodową programie rozwoju ukraińskiego języka i kultury.

 

Celem tego programu jest m.in. „ochrona praw językowych mieszkańców obwodu”, oraz „stworzenie warunków dla rozszerzenia sfery wykorzystania języka ukraińskiego, podwyższenia jego prestiżu oraz poprawy poziomu znajomości języka ukraińskiego w społeczeństwie,” – czytamy w decyzji deputowanych.

Miejsce języka rosyjskiego w życiu publicznym na Ukrainie jest problemem zarówno społecznym, jak i politycznym. Znaczna grupa obywateli średniego i starszego pokolenia, głównie na wschodzie i południu kraju, nie włada językiem ukraińskim.

Dla środowisk narodowodemokratycznych eliminacja języka rosyjskiego jest głównym celem politycznym, natomiast środowiska komunistyczne i rusofilskie dążą do nadania rosyjskiemu statusu języka państwowego, otwarcie deklarując, że ma to być krok wymierzony w „ukraiński nacjonalizm”.

 

katk

17-03-2012

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X