Warto studiować w Chełmie

Warto studiować w Chełmie

Z dr. Tomaszem Zygmuntem, dyrektorem Instytutu Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie rozmawiał Andrzej Wawryniuk.

 

Kieruje Pan jednym z największych instytutów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

Od ponad 10 lat jestem dyrektorem Instytutu Neofilologii, w ramach którego prowadzimy studia z zakresu filologii angielskiej, germańskiej, słowiańskiej, a także amerykanistyki oraz najmłodszego naszego naukowego dziecka – stosunków międzynarodowych.

Czy jest zainteresowanie pracodawców absolwentami Instytutu?
Z tym nie ma większego problemu. Dobrze wykształcony filolog – bez względu na rodzaj ukończonych studiów – w zdecydowanej większości znajduje zatrudnienie. Duża ilość absolwentów, ze względu na fakt iż w trakcie kształcenia uzyskuje uprawnienia pedagogiczne, pracuje w szkolnictwie.

Nie wspomniał Pan nic o absolwentach kierunku Stosunki Międzynarodowe…
Ten kierunek istnieje u nas drugi rok. Dopiero za rok pojawią się pierwsi dyplomanci. Studenci tego kierunku mają do wyboru specjalności: międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego oraz międzynarodowy wymiar administracji i samorządu. Godnym podkreślenia jest fakt, że nie przygotowujemy absolwentów z zakresu polityki danej specjalności, ale prowadzimy konkretne kształcenie, dające szanse na podjęcie studiów lub pracy.

Jako państwowa uczelnia umożliwiacie studentom otrzymanie wiarygodnego i liczącego się na rynku dyplomu.
Nie kwestionuję dyplomu żadnej uczelni, ale rzeczywiście jest tak jak Pan powiedział. Nasi studenci po obronie otrzymują dyplom uczelni państwowej.

Mówimy o Instytucie Neofilologii. Czy zdarzają się przypadki, że podejmują u was studia obcokrajowcy?
Oczywiście. Najbardziej oblegana jest amerykanistyka, na której studiuje spora grupa Ukraińców. Z przyjemnością mogę poinformować, że właśnie jeden z Ukraińców – absolwentów Instytutu, kontynuuje studia w Kanadzie. Pragnę jednocześnie podkreślić, że troską uczelni jest, by dominującą grupę żaków stanowili Polacy. Takie rozwiązanie wytwarza sytuację, że studiujący u nas Ukrainiec czuje, że jest na studiach w Polsce.

Co może Pan powiedzieć o kadrze?
Same dobre słowa. Pracują u nas specjaliści z wielu dziedzin, wykładając równocześnie w Katolickim Uniwersytecie Jana Pawła II w Lublinie, Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, Narodowym Uniwersytecie Wołyńskim im. Łesi Ukrainki w Łucku…

Mam rozumieć, że student Pana Instytutu ma doskonałe warunki do kształcenia?
To jest oczywiste. Pragnę jednocześnie dodać, że: w Instytucie Neofilologii działają studenckie koła naukowe, prowadzimy coroczne wykłady otwarte dla uczniów szkół średnich i gimnazjów, organizowane są różnego rodzaju wyjazdy na sympozja, konferencje, debaty, i co jest jedną z ważniejszych form umożliwiających zdobycie dodatkowej wiedzy – zapraszamy na wykłady, czy spotkania przedstawicieli świata nauki z Polski i z zagranicy, polityków, dyplomatów. Są możliwości uczestniczenia w obozach naukowych, stażach krajowych i zagranicznych, wycieczkach. Nie bez znaczenia jest funkcjonująca w Instytucie stołówka i biblioteka, a także dwie duże aule – jedna na 300 a druga na 200 miejsc…

A pomoc materialna?
Niczym nie różnimy się od innych uczelni państwowych. Student może otrzymać różnoraką pomoc w postaci stypendium, w tym stypendium socjalnego, naukowego, sportowego, fundowanego przez Marszałka Województwa Lubelskiego.

Proszę powiedzieć, czy studia dzienne są płatne?
Mówiłem już, że jesteśmy częścią uczelni państwowej. Studia stacjonarne są więc bezpłatne.

Co ze studiami niestacjonarnymi?
Prowadzimy również i taką formę kształcenia. Nie ma tu znaczenia rodzaj ukończonej szkoły średniej i rok, w którym kandydat na naszego studenta zdawał maturę, a co do odpłatności, podobnie jak we wszystkich uczelniach państwowych w Polsce, studia niestacjonarne są odpłatne, a zajęcia odbywają się w trakcie dwudniowych zjazdów (sobota i niedziela). W każdym przypadku – kształcenie trwa trzy lata.

Jak można zostać studentem kierowanego przez Pana Instytutu?
Należy zgłosić się do Działu Obsługi Studenta (dziekanatu), który mieści się w Chełmie, przy ulicy Wojsławickiej 8 b, tel. +48 82-564-20-80. Zainteresowanych odsyłam też na naszą stronę internetową:

http://www.pwsz.chelm.pl/


Dziękuję za rozmowę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X