Warsztaty z autoprezentacji, wystąpień publicznych i negocjacji dla polskiej młodzieży w Stanisławowie

W dniach 28-31 stycznia sala główna Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, niegdyś Stanisławowie, dla grupy polskiej młodzieży z tego miasta zamieniła się w prawdziwą bazę treningową.

CKPiDE zorganizowało tu bowiem dla niej szkolenie, tematyka którego obejmowała autoprezentację, wystąpienia publiczne oraz elementy negocjacji. Szkolenie to zrealizowane zostało w formie treningu umiejętności, toteż ponad 80% czasu pracy w grupie było poświęconych na ćwiczenia umiejętności osobistych uczestników. Duża część ćwiczeń została zrealizowana za pomocą techniki wideorejestracji. Następnie po ich odtworzeniu, przez uczestników i trenerów z Warszawy dokonywane były szczegółowe analizy i omówienia z użyciem techniki feedbacku (informacji zwrotnej). W szkoleniach uczestniczyła młodzież w wieku od 16 do 30 lat.

Jednym z podstawowych tematów treningu była komunikacja – werbalna i niewerbalna. Poznawanie palety sposobów wyrazu tej drugiej, czyli niewerbalnej, towarzyszyło uczestnikom treningu aż do samego jego końca. Dlatego też codziennym elementem treningów stała się praca z ciałem, której służyły m.in poranny rozruch i pantomima.

Uczestnicy przeprowadzali autoprezentacje osobiste i w sytuacjach symulowanych, ćwiczyli wystąpienia publiczne i proces negocjacji. Łącznie powstało 28 filmów i 5 prezentacji MS PowerPoint. Każdy sfilmowany materiał był poddawany wnikliwej analizie uczestników i trenerów, którzy mogli w ten sposób dać głównym bohaterom konstruktywną krytykę czy podzielić się swoją pozytywną opinią na temat poszczególnych zachowań czy wizerunku w całości.

Dla większości uczestników praca na treningu stała się pierwszym w ich życiu doświadczeniem pracy przed kamerą. Tu należy powiedzieć, że wszyscy uczestnicy świetnie poradzili sobie z tremą i brakiem pewności siebie. Wiązało się to dla nich z pokonywaniem mnóstwa wewnętrznych barier, stresu i innych trudnych emocji, których miejsce zajęły nowa, jakościowo inna świadomość własnych nieodkrytych dotąd możliwości.

Na zakończenie treningu uczestnicy otrzymali certyfikaty i upominki, przygotowane przez dyrekcję CKPiDE.

Źródło: www.ckpide.eu

Zdjęcia: Rozwijamy kompetencje osobiste i społeczne polskiej młodzieży

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X