Warsztaty dziennikarskie na Zaolziu

Przez trzy dni polscy dziennikarze z Litwy, Łotwy i Ukrainy dzielili się doświadczeniem i poznawali zasady działalności w mediach społecznościowych na warsztatach w Cieszynie Czeskim. Gościli młodych dziennikarzy koledzy z Gazety Polaków w Republice Czeskiej „Głos”.

– Była to zwykła „dziennikarska harówka” – powiedział Tomasz Wolf, redaktor naczelny dziennika „Głos” – jeździło się na materiały, pracowało się, obserwowało się pracę w redakcji. Efektem tego jest wydanie gazety „Głos”, w której znalazły się napisane przez uczestników warsztatów artykuły oraz informacje o dziennikarzach. Zostanie tu trwały ślad po tej wizycie – dodał redaktor.

W warsztatach uczestniczyli: Dorota Demjanenko z Litwy (Kurier Wileński), Joren Dobkiewicz z Łotwy (IDA/Informator dla Aktywnych). My, czyli dziennikarze Kuriera Galicyjskiego, Karina Wysoczańska i Eugeniusz Sało również towarzyszyliśmy naszym kolegom. Ważne dla nas było to, że szkolenia zostały przeprowadzone w redakcji polskiej gazety w Cieszynie Czeskim, ponieważ pracownicy „Głosu” i przybyli praktykanci pracują na rzecz Polaków mieszkających poza granicami Polski.

– To jest fajna okazja spotkać się z redaktorami z polskich wydawnictw, magazynów, czasopism, mediów i zobaczyć jak działają w swoich środowiskach. My wszyscy piszemy o życiu Polakach w swoich regionach i bardzo ważna jest wymiana doświadczeniem, budowanie współpracy pomiędzy polskimi mediami z różnych zakątków świata – podzielił się wrażeniami Joren Dobkiewicz z Łotwy. – Były to interaktywne i praktyczne warsztaty. Razem z dziennikarzami wyjeżdżaliśmy na wydarzenia. Byliśmy cały czas w pracy, a nie w sztywnym siedzeniu. Dla mnie miało wielkie znaczenie to, że mogłem zobaczyć nie tylko pracę dziennikarzy, ale również dowiedzieć się jak działają tutaj polskie organizacje na co dzień – dodał dziennikarz.

Praktykant z Łotwy również był mile zaskoczony aktywnym działaniem Polaków na Zaolziu. – Obserwuję tu wielkie zaangażowanie polskich redakcji w pracę, jak i czytelników w odbieraniu materiałów w języku polskim. Uważam, że to jest wspaniałe. U nas, na Łotwie, jest inaczej i ma to swoje wady i zalety – powiedział Joren Dobkiewicz.

Dorota Demjanko z Litwy zaznaczyła, że po raz pierwszy uczestniczy w warsztatach dziennikarskich i jest to dla niej ogromne doświadczenie w tym zawodzie. – Od niedawna piszę dla Kuriera Wileńskiego i głównie są to artykuły na tematy zdrowia: jak pokonywać stres, jak uprawiać aktywność fizyczną. Tematy społecznościowe to dla mnie coś nowego. Praktyki w redakcji „Głosu” to wspaniała okazja, aby zobaczyć, jak pracują dziennikarze w polskich mediach na Zaolziu, jakie tematy mają tu największe zainteresowanie – podzieliła się wrażeniami uczestniczka warsztatów.
Lekcje na temat „Czy współczesne media mogą istnieć bez mediów społecznościowych?” przygotował Szymon Brandys, administrator portalu glos.life. Dziennikarz opowiedział o efektywnych zasobach zarządzania mediami internetowymi oraz o ich roli w integracji z innymi wydaniami.

– Dzisiaj dobry portal internetowy nie istnieje, jeżeli nie jest w pełni zintegrowany z mediami społecznościowymi. Co też pokazują statystyki na przykładzie naszej strony internetowej. Znakomita większość wejść na głos.live jest właśnie z Facebooka – powiedział Szymon Brandys.

W ramach pobytu w Cieszynie dziennikarze zwiedzili gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Cieszynie Czeskim z polskim językiem nauczania i spotkali się z Haliną Szczotką, redaktorką naczelną miesięcznika Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej „Zwrot”. Również gościła praktykantów Helena Legowicz, prezes PZKO na Zaolziu, która przeprowadziła wycieczkę do Oddziału Literatury Polskiej Biblioteki Regionalnej i „krzywego” kościoła św. Piotra z Alkantary w Karwinie i Domu Polskiego we Frysztacie. Dziennikarze z Litwy, Łotwy i Ukrainy uczcili pamięć pomordowanych Polaków w 1919 roku na cmentarzu w Stonawie i zapali znicze przy pomniku upamiętniającego miejsce tragicznej śmierci polskich pilotów Stanisława Wigury i Franciszka Żwirki w Cierlicku Górnym koło Cieszyna.

Warsztaty dziennikarskie w redakcji „Głos” w Cieszynie trwały od 26 do 30 sierpnia. Projekt został współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.

Karina Wysoczańska

Fot. Karina Wysoczańska, Eugeniusz Sało

{gallery}gallery/2019/warsztaty_dziennikrskie_na_zaolziu{/gallery}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X