Walny Zjazd Federacji Polskich Mediów na Wschodzie Fot. Eugeniusz Sało

Walny Zjazd Federacji Polskich Mediów na Wschodzie

W Belwederze w Warszawie spotkali się przedstawiciele polskich redakcji na wschodzie. Podkreślono znaczenie ciągłości i długich promes finansowania polskich redakcji. Po raz kolejny zwrócono uwagę na sytuację polityczną i sytuację polskich organizacji i mediów na Białorusi.

Zjazd rozpoczął się mszą świętą w kaplicy w Belwederze. Mszę św., podobnie jak w zeszłym roku, odprawił ksiądz Leszek Kryża, dyrektor biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski. Uczestniczyli w niej ponadto inni księża ze wschodu.

W uroczystym otwarciu udział wzięli sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Dziedziczak i senator Artur Warzocha.

– Wszyscy mamy w pamięci, że rok temu spotkanie tych, którzy szukają i dostarczają informacji, odbyło się też tutaj, w Belwederze. I cieszę się, że dziś to piąte spotkanie w stulecie niepodległości odbywa się również w Belwederze. W imieniu prezydenta Andrzeja Dudy witam wszystkich uczestników tego forum – przywitał zebranych Adam Kwiatkowski. – Dla nas ważne jest, by polskie media na wschodzie istniały. Bo jest to dla nas ważne źródło informacji. Myślę o nas, mieszkających w Polsce, ale i o rodakach na miejscu, którzy mogą dzięki państwu dowiedzieć się, co ważnego dzieje się w polskiej społeczności w miejscach, gdzie mieszkają.

– Z wielką ciekawością zaglądamy do mediów, które państwo wydajecie, na temat tego, czym żyjecie, jak sobie radzicie. Mamy dużą satysfakcję, że poziom tych mediów jest wysoki. Wasza działalność buduje poczucie wspólnoty narodowej polskiej w tych miejscach, gdzie mieszkacie – powiedział senator Artur Warzocha.

Jan Dziedziczak zapewnił, że Polacy na wschodzie to nie kłopot, a partnerzy. Zaznaczył przy tym, jak ważną rolę pełni polszczyzna w polskich mediach na wschodzie: „Język waszych mediów to język polskiej inteligencji w waszych krajach”.

Wiceprezes Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie Rafał Dzięciołowski, mówiąc o misji polskiego dziennikarza na wschodzie, zaproponował sylwetkę Józefa Mackiewicza:

– Kazanie księdza z dzisiejszej mszy św. zainspirowało mnie do tego, aby poszukać postaci, która by połączyła II Rzeczpospolitą z zadaniami, które stoją przed państwem dzisiaj, z zaszczytną misją dziennikarza polskiego poza granicami kraju. Wybrałem postać Józefa Mackiewicza, o którym wszyscy wiedzą, że był powieściopisarzem, wybitnym komentatorem totalitaryzmów w XX wieku, ale mało kto pamięta, że zaczął swoją karierę właśnie od dziennikarstwa. Dlaczego mógłby być patronem naszego spotkania, a może i Federacji Medów na Wschodzie? Bo był on wierny swojemu sumieniu, był zawsze wierny prawdzie i tę prawdę pisał. Wtedy, kiedy piętnował władze Litwy kowieńskiej za prześladowania Polaków, i wtedy, gdy piętnował władze II Rzeczpospolitej za nadużycia wobec mniejszości litewskiej, kiedy pisał o braku szacunku, braku empatii, jaką politycy w Warszawie przejawiali dla polskich Kresów. Kiedy czyta się tę publicystykę, uderza jej aktualność.

O szczególnej roli mediów polskich za granicą mówił Robert Czyżewskich, prezes Fundacji Wolność i Demokracja:

– Media są jednym z niewielu miejsc, gdzie może przechować się polska elita. Co ma robić człowiek, który ma coś do powiedzenia o Polsce po polsku? Nie ma tak naprawdę wielu możliwości. W obcym państwie, nawet zaprzyjaźnionym czasem, może tworzyć medium. Jest to miejsce powstawania i utrzymywania się polskiej elity.

W drugiej części konferencji nastąpiły prezentacje polskich mediów na wschodzie. Walenty Wojniłło opisał sytuację na Litwie. Litwa jest jedynym krajem, gdzie ukazuje się polski dziennik – Kurier Wileński. Ponadto zaczął ukazywać się kolorowy magazyn – weekendowe wydanie Kuriera Wileńskiego. Redaktor Wojniłło wysunął istotny postulat. W sytuacji, gdy trzeba przyciągnąć młodzież, zachęcić do współpracy, dobrą ideą byłaby dwuletnia promesa finansowania, która zapewniłaby ciągłość trwania i rozwoju redakcjom polskiej mniejszości na wschodzie. Redaktor Jerzy Wójcicki opisał rozwój polskich mediów na Ukrainie i zaznaczył ich rolę w walce z rosyjską propagandą. Andżelika Borys przedstawiła fatalną sytuację mediów i organizacji polskich na Białorusi. Redaktor Ryszard Stankiewicz opisał polskie media na Łotwie. Po raz pierwszy wzięli udział w Forum Mediów Polskich na Wschodzie przedstawiciele polskich redakcji z Czech. Redaktor naczelny Tomasz Wolff przedstawił zaolziański „Głos” (dawniej „Głos Ludu”).

Odbyły się dwa panele. Pierwszy, zatytułowany „Polska pomaga tobie, ty pomóż Polsce”, poprowadził Filip Frąckowiak, uczestniczyli w nim: Rajmund Klonowski (Kurier Wileński), Wojciech Jankowski (Kurier Galicyjski), Mirosław Juchniewicz (Radio Znad Wilii), Ryszard Stankiewicz (Polak na Łotwie) oraz panel „Między trwaniem a zmianą. Wyzwania i kierunki rozwoju” poprowadzony przez Jana Pospieszalskiego. Uczestniczyli w nim: Andrzej Pisalnik (Głos Znad Niemna), Walenty Wojniłło (Album Wileński), Walenty Wakoluk (Monitor Wołyński).

Podczas walnego zjazdu Federacji Polskich Mediów na Wschodzie podjęto trzy uchwały. Dwie z nich dotyczyły finansowania. Zwrócono się z apelem o trzyletnią promesę na finansowanie w przyszłych latach. Zaapelowano również, by państwo Polskie wpłynęło na swoich sąsiadów o to, by wywiązały się ze swoich zobowiązań wobec mniejszości i finansowały polskie redakcje. Walny zjazd FPMnW ponownie zwrócił uwagę na sytuację polskich organizacji i mediów na Białorusi. Po raz drugi już zaznaczono, że sytuacja mediów polskich na Białorusi jest wyjątkowo trudna i nie ulega żadnym zmianom na lepsze, pomimo deklarowanych symptomów ocieplenia w relacjach między Polską a Białorusią. Ze względu na sytuację polityczną postanowiono, że dziennikarze z Białorusi powinni mieć silną pozycję w zarządzie Federacji Mediów Polskich na Wschodzie.

Federacja Polskich Mediów na Wschodzie istnieje od 2014 roku. W okresie kryzysu polskich redakcji w krajach dawnego ZSRS postanowiono stworzyć podmiot, który reprezentowałby je i wyrażał potrzeby wobec władz Rzeczypospolitej Polskiej. Tegoroczny zjazd odbył się już po raz piąty.

Zjazd odbył się 23 listopada w Belwederze. Głównym organizatorem była Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie. Ponadto organizowała zjazd również Fundacja Wolność i Demokracja. Gospodarzem konferencji była Kancelaria Prezydenta RP. Mecenasem zebrania został Senat RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

Albert Iwański
Tekst ukazał się w nr 22 (314) 30 listopada – 17 grudnia 2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X