W setną rocznicę urodzin kard. Władysława Rubina

23 września 2017 roku w Lubaczowie odbyły się uroczystości upamiętniające setną rocznicę urodzin kard. Władysława Rubina.

Wybór tego miasta nie był przypadkowy. Władysław Rubin urodził się 20 września 1917 roku w Tokach koło Zbaraża, ale po śmierci w Rzymie został 3 grudnia 1990 roku pochowany w krypcie lubaczowskiej prokatedry. W roku następnym przy jego sarkofagu modlił się papież Jan Paweł II, podczas IV Pielgrzymki do Ojczyzny, na trasie której znalazł się Lubaczów. W setną rocznicę urodzin w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej odbyła się konferencja poświęcona kard. Władysławowi Rubinowi.

Jego dokładny życiorys, koleje życia i działalności, przedstawił dziekan lubaczowski i proboszcz konkatedralnej parafii ks. kan. Andrzej Stopyra. Przybyła z Francji Anna Łucka mówiła o przyjaźni jej męża z Władysławem Rubinem, zapoczątkowanej jeszcze w czasie studiów uniwersyteckich we Lwowie.

Zbigniew Rubin z Częstochowy, który zbiera relacje świadków o życiu i pracy kard. Rubina w celu publikacji, przedstawił relację z czasów nauki W. Rubina w tarnopolskim gimnazjum. Senior, biskup charkowsko-zaporoski Marian Buczek i ks. kan. Józef Dudek przedstawili fakty z organizacji i przebiegu pogrzebu kard. Rubina w lubaczowskiej prokatedrze w grudniu 1990 roku.

Po interesujących wypowiedziach przyszedł czas na modlitwę. Mszy św. przewodniczył abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski. Na terenie archidiecezji lwowskiej kard. Władysław Rubin urodził się i został pochowany, gdyż Lubaczów od 15 sierpnia 1946 roku do 16 stycznia 1991 roku był jej stolicą. W koncelebrze uczestniczyli także biskupi: senior, lubelski biskup pomocniczy Ryszard Karpiński, bp Marian Buczek, ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej bp Marian Rojek i biskup senior tej diecezji Jan Śrutwa oraz grono kapłanów. We mszy św. uczestniczyła rodzina kardynała z Wrocławia i Częstochowy, Anna Łucka z Francji oraz władze samorządowe: wicestarosta lubaczowski Wiesław Huk, burmistrz Lubaczowa Krzysztof Szpyt, wójt gminy Lubaczów Wiesław Kapel, przewodniczący Rady Miejskiej w Lubaczowie Marek Hadel, dyrektor Podkarpackiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Teresa Pamuła. Duchowo z uczestnikami uroczystości i modlitwy był obecny prymas Polski abp Wojciech Polak, który w nadesłanym liście zauważył, że kard. Władysław Rubin, jako biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej, pełnił rolę delegata kard. Wyszyńskiego do spraw emigracji. „Przez wiele lat gorliwie wypełniał powierzone mu zadania, służąc pasterską pomocą Polakom na wszystkich kontynentach. W naszej pamięci pozostaje też jego zaangażowanie na rzecz wspólnoty z Kościołami Wschodnimi, za które odpowiadał, będąc z woli św. Jana Pawła II prefektem kongregacji. Kardynał Władysław Rubin zapisał się w historii przede wszystkim jako gorliwy głosiciel Bożego miłosierdzia, dlatego jego życie staje się dla nas wszystkich zachętą do oddanej służby na rzecz tych, których Bóg stawia na naszej drodze” – czytamy w tym liście Prymasa Polski.

Homilię podczas mszy św. wygłosił bp Ryszard Karpiński. – Ks. kard. Rubin doświadczył w swoim życiu tajemnicy krzyża, od rodzinnego Podola po przedwczesną śmierć w Wiecznym Mieście, zgodnie ze swoim zawołaniem biskupim „Crux Domini – spes et victoria” – „Krzyż Pana – nadzieja i zwycięstwo”. Charyzmatem ks. kard. Rubina było sprawowanie Eucharystii, sianie Słowa Bożego i jednanie ludzi, zwłaszcza swoich rodaków, na drogach całego świata – mówił kaznodzieja. Przypomniał niektóre fakty z życia kard. Rubina, gdyż znał go dobrze od czasów, gdy był rektorem Papieskiego Kolegium Polskiego. Zachętą do podjęcia studiów teologicznych na Uniwersytecie św. Józefa w Bejrucie były dla Władysława Rubina słowa bpa Józefa Gawliny: „Na obczyźnie rodaków mamy dużo, ale kapłanów mało. Kto będzie im sprawował Eucharystię, kto będzie ich spowiadał”.

Bp Ryszard Karpiński w homilii mówił o pracy ks. Władysława Rubina jako opiekuna polskiej emigracji i uchodźstwa, zwłaszcza organizacji uroczystości milenijnych w Rzymie, w których reprezentował prymasa Stefana Wyszyńskiego, któremu władze nie wydały paszportu na wyjazd, i głównych ośrodkach polonijnych, zwłaszcza w USA. Wspomnienia dotyczyły także pracy kard. Rubina jako sekretarza generalnego Synodu Biskupów, prefekta Kongregacji Kościołów Wschodnich, kierowania pracami Fundacji Jana Pawła II, dzięki której powstał Dom Pielgrzyma, służący pielgrzymom do dnia dzisiejszego oraz uroczystości pogrzebowych w Rzymie, Warszawie i Lubaczowie. Homilię zakończył słowami Ojca Świętego Jana Pawła II, który sprawował za śp. kard. Rubina Mszę św. pogrzebową i wygłosił homilię w bazylice św. Piotra, mówiąc: „Drogi Bracie Władysławie! Chcę powiedzieć jako Twój przyjaciel i jako biskup Rzymu – byłeś godnym synem naszej ukochanej Ojczyzny. Nasz kraj który przebył długą i uciążliwą drogę w swych dziejach, doprawdy może być z Ciebie dumny. Także Kościół dziękuje Ci za ten ogrom pracy dokonanej w służbie Prawdy, Świętości i Miłości. Czyniłeś to wszystko w duchu szczególnej wrażliwości ekumenicznej oraz z ewangeliczną łagodnością i wyrozumiałością”.

Pod koniec Eucharystii pasterz diecezji zamojsko-lubaczowskiej bp Marian Rojek podziękował dziekanowi ks. Andrzejowi Stopyrze za organizację tego wydarzenia. – On był motorem, inicjatywą, wykonawcą tego dzieła. Poparłem to i podpisałem otwartym sercem. Serdecznie dziękuję ks. Andrzejowi za to, że mamy wspaniałych gości, oraz wszystkim pasterzom Kościoła, za świadectwa i słowa, którym się z nami podzielili. (…) Te wszystkie wydarzenia są napełnione duchem miłości i świętości, duchem odwagi, walki o sprawy Boże, Kościoła, Ojczyzny. To daje odpowiedź na motywację, która nas dziś tutaj zebrała, aby podziękować za życie, świętość i kapłaństwo, za posługiwanie, miłość kard. Rubina do Boga, Kościoła i Ojczyzny i do każdego z nas. Prosimy, by za nami wstawiał się u Boga, a my będziemy go naśladować. Dziękuję jeszcze raz za to dzisiejsze przeżycie, modlitwę, wydarzenie – powiedział bp Rojek.

Po Eucharystii wszyscy przeszli do podziemi konkatedry, aby w krypcie przy sarkofagu śp. kard. Władysława Rubina się pomodlić pod przewodnictwem pasterza diecezji bpa Mariana Rojka, złożyć kwiaty i zapalić znicze. Obok krypty można było obejrzeć interesującą wystawę o kard. Rubinie. Na pamiątkę tego jubileuszowego wydarzenia parafia konkatedralna wydała folder pt. „100. rocznica urodzin kardynała Władysława Rubina 1917–2017”.

Adam Łazar
Tekst ukazał się w nr 2 (294) 30 stycznia – 12 lutego 2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X