W Przemyślu o Karpatach

W Przemyślu o Karpatach

Na zaproszenie wicemarszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego przewodniczący Administracji Wojewódzkiej Iwano-Frankowska Mychajło Wyszywaniuk wziął udział w konferencji z cyklu „Europa-Karpaty”, która odbyła się w Przemyślu.

 

Konferencję zorganizowała karpacka parlamentarna grupa posłów Sejmu RP, prezydent Przemyśla i karpacki euroregion ze strony Polski. Była to kontynuacja poprzednich spotkań, które miały miejsce w Przemyślu, Nowym Targu i Krynicy. Konferencja była poświęcona polityce europejskiej w stosunku do Karpat, społecznym i instytucjonalnym inicjatywom na terenach państw regionu, porównaniu doświadczeń alpejskich z karpackimi, jak również ekonomice Karpat.

 

Na program złożyły się trzy bloki dyskusyjne:

„Polityka kohezji i budżet UE po 2014 roku. Budżet UE na lata 2014-2020 i jego wykorzystanie w euroregionie karpackim. Makroregionalne strategie: ocena realnego stanu i perspektywy”.

W drugim rozpatrywano rozwój Karpat w kontekście doświadczeń alpejskich: „Program Alpina Space 2007-2013. Alpejsko-Karpacki most współpracy. Karpacka konwencja – stan dzisiejszy i perspektywy”.

Trzeci blok był poświęcony inicjatywom społecznym: „Społeczne i instytucjonalne inicjatywy na terenie Karpat. Przykłady współpracy – wspólne projekty władz lokalnych, młodzieży, przegląd mediów transgranicznych”.

Pan Wyszywaniuk opowiedział o aktualnej problematyce regionu iwano-frankowskiego – wysychaniu lasów. „W ostatnich latach wzmogły się opady kwaśnych deszczy nad Karpatami. Doprowadza to do usychania drzewostanu, gwałtownego pogorszenia jakości gleby, – podkreślił. – Zmniejszyła się wodoregulacyjna rola lasów, coraz częstsze są wypadki osuwania się ziemi, powodzie, inne wypadki zniszczeń. Te problemy nie są tylko problemami lokalnymi i zająć się nimi powinni niezwłocznie uczeni. W innym przypadku może spotkać to i inne państwa karpackiego regionu, które mają większe fundusze, aby temu zjawisku zapobiec”.

Na konferencji podkreślano, że przyszłość Karpat wymaga wspólnych wysiłków: intelektualnych, materialnych i finansowych zarówno instytucji państwowych, jak i społecznych, samorządowych, różnych państw europejskich, skierowanych na ratunek Karpat.

 

Nie ma gwarancji, że kwaśne deszcze znad Karpat nie będą padały we Francji, czy Włoszech. Mychajło Wyszywaniuk zaproponował stworzenie roboczej grupy w celu pogłębienia międzyregionalnej współpracy, finansowanej z funduszy państw, wchodzących do „Euroregionu Karpaty”.

Na konferencji podkreślano, że z 8 państw tego euroregionu tylko Ukraina nie jest członkiem UE. Jednocześnie problemy Ukrainy – ekologiczne, finansowe, socjalne – nie są wyłącznie problemami Ukrainy. Te problemy są odczuwalne w Polsce, Rumunii, Słowacji, na Węgrzech, Serbii, Czechach i Austrii. Szczególną uwagę zwrócono na rozwój Karpat w kontekście doświadczeń alpejskich. Omawiano też inicjatywy społeczne i instytucjonalne na terenie Karpat.

Na zakończenie konferencji, jej koordynator Marek Kuchciński poinformował zebranych o tym, że następne spotkanie z cyklu „Europa-Karpaty” odbędzie się w Krynicy w maju, a kolejne we wrześniu w Jaremczu na Przykarpaciu.

Sabina Różycka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X