W poszukiwaniu nowego porządku międzynarodowego

W dniach 4–5 kwietnia we Lwowskim Państwowym Uniwersytecie im. Iwana Franki odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Kryzys współczesnego systemu bezpieczeństwa: w poszukiwaniu nowego porządku międzynarodowego”.

Naukowcy z Polski i Ukrainy debatowali na temat sytuacji geopolitycznej i uwarunkowań bezpieczeństwa regionalnego, nowych rodzajach zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego i współpracy polsko-ukraińskiej. Istotnym celem konferencji była integracja środowiska naukowego z różnych krajów, wymiana doświadczeń oraz wspólne poszukiwanie nowych efektywnych sposobów walki z kryzysem współczesnego systemu bezpieczeństwa.

– Jest to temat bardzo istotny. Pierwszy dzień konferencji zbiega się z kolejną rocznicą powstania NATO. Myślę, że to jest zbieżność nieprzypadkowa. Temat bezpieczeństwa – bardzo szeroki temat, który wymaga spojrzenia wieloaspektowego. Wymiana informacji, wyników projektów naukowych w relacjach polsko-ukraińskich, Europie Środkowej i Wschodniej jest bardzo istotnym zagadnieniem, nad którym będziemy dyskutować także w kolejnych latach – powiedział dr Paweł Trefler, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

{youtube}QO-Z8nOgCjw{/youtube}

Prof. Markijan Malski z uniwersytetu lwowskiego zaznaczył, że system bezpieczeństwa międzynarodowego XX wieku, który opierał się na zasadach powojennych, nie jest wystarczająco skuteczny w świecie współczesnym.

– Dzisiejsze instytucje, które muszą zapewnić bezpieczny rozwój współczesnego świata, nie odpowiadają tym dynamicznym zmianom, które zachodzą. Żyjemy w czasach informacyjnych, gdzie odbywa się szybka demokratyzacja. Stawiamy na pierwszym miejscu wartości moralne, religijne, wolność i bezpieczeństwo człowieka. Są to kryteria progowe, przekraczając które, zamiast porządku światowego, otrzymamy bałagan – zaznaczył prof. Markijan Malski, ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Ukrainy, dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych Lwowskiego Uniwersytetu im. Iwana Franki.

Szerokie zainteresowanie wzbudziły tematy biespieczeństwa lokalnego. Prof. Markijan Malski zaznaczył, że globalne bezpieczeństwo składa się z dużej liczby bezpieczeństw regionalnych oraz, że we współczesnym świecie coraz więcej konfliktów międzynarodowych jest spowodowanych napięciami regionalnymi. Dyskusja toczyła się również wokół wpływu Rosji na politykę wewnętrzną w krajach byłego Związku Radzieckiego.

Dr Paweł Trefler opowiedział o głównych zagrożeniach bezpieczeństwa międzynarodowego:
– Jest to na pewno odradzanie się takiego myślenia nacjonalistycznego, ruchy populistyczne, kryzys integracji Unii Europejskiej oraz napięcia na wschodzie Europy w relacjach Ukrainy i Rosji. Także zagrożenia globalne takie jak terroryzm, cyberprzestępczość i migracje – podsumował naukowiec.

Organizatorami konferencji są: Wydział Stosunków Międzynarodowych Państwowego Uniwersytetu Iwana Franki we Lwowie, Centrum Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Partnerstwa, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu oraz Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych.

Karina Wysoczańska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X