W Paryżu o Polskim Teatrze Ludowym we Lwowie

W Paryżu o Polskim Teatrze Ludowym we Lwowie

Na zaproszenie Stowarzyszenia „Kresy we Francji” przybył do Paryża Zbigniew Chrzanowski – Dyrektor Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie z delegacją towarzyszącą Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie z Warszawy.

Konferencja multimedialna, zaplanowana na 23 czerwca, w sali Centrum Dialogu w Paryżu zgromadziła tutejszą Polonię zainteresowaną tematem oraz członków Stowarzyszenia „Kresy we Francji”. Historię tej placówki teatralnej opowiedział Zbigniew Chrzanowski, o jej dorobku na przestrzeni 61 lat, zakresie i wyborze sztuk teatralnych prezentowanych nie tylko we Lwowie, ale również za granicą. Wystąpienie było niezwykle interesujące i ukazało działalność kulturalno-artystyczną teatru na przestrzeni dziesiątków lat, a także w latach 80., w okresie kiedy nastąpiły trudności z utrzymaniem i przetrwaniem teatru z powodów materialnych i politycznych.

Jednak w 1988 roku Zbigniew Chrzanowski objął teatr opieką reżyserską i artystyczną. Teatr przetrwał i rozwinął swoją działalność.

Film, który rozpoczął spotkanie, doskonale dopełnił obrazowo opowieść.

Z ostatnim spektaklem „Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim” wyreżyserowanym przez Zbigniewa Chrzanowskiego i zaprezentowanym w katedrze lwowskiej 28 kwietnia bieżącego roku można było zapoznać się dzięki pięknej wystawie fotograficznej prezentowanej w sali wykładowej.

Zebrani żywo interesowali się omawianą tematyką, ale również szerzej dyskutowali na inne tematy dotyczące życia Polaków na Kresach, ich związkach z Macierzą, oświatą polonijną i działających tam organizacjach. Dyskusje trwały długo.

Po konferencji, podczas koktajlu, można było nabyć pozycje książkowe o tematyce historycznej i kresowej oraz zapoznać się z prasą wydawaną na Kresach, a w szczególności z „Kurierem Galicyjskim”, „Kurierem Wileńskim” i innymi pozycjami wydawniczymi przybliżającymi Polonii paryskiej życie naszych rodaków za wschodnią granicą. Wszystkie te pozycje są nadzwyczaj cennym źródłem informacji o wydarzeniach i związkach dotyczących Polaków na Ukrainie, Białorusi czy Litwie, ich spotkaniach międzynarodowych zbliżających narody krajów, w których żyją, organizowanych konferencjach i działalności oświatowej.

24 czerwca odbyło się spotkanie specjalne z członkami stowarzyszenia „Kresy we Francji”, którzy pragnęli dowiedzieć się więcej o działalności Teatru Polskiego we Lwowie podczas lat trudnych, samych aktorach, prezentowanym repertuarze i współpracy z ukraińskimi placówkami artystycznymi. Zarząd i członkowie stowarzyszenia pragnęli też przekazać informacje o swoich kresowych korzeniach i o samym założeniu takiego stowarzyszenia na drugim krańcu Europy.

Delegacja Fundacji pomoc Polakom na Wschodzie, która towarzyszyła Zbigniewowi Chrzanowskiemu w osobach Katarzyny Garncarek i Katarzyny Jóźwiak, przybliżyły działalność tej instytucji w kontekście współpracy z organizacjami polonijnymi i wspierania ich ze środków Senatu RP na cele kulturalne, charytatywne, działalność oświatową, sportową, wydawniczą i inne.

Spotkania z naszymi gośćmi ze Lwowa i Warszawy były dla nas ogromnie ciekawe, poszerzające wiedzę dotyczącą działalności polskiej na Kresach i zbliżające Polaków mieszkających za granicą. Dziękujemy za umożliwienie nam takich doznań kulturalnych i emocjonalnych.

M. Krystyna Orłowicz
Tekst ukazał się w nr 14 (330) 30 lipca – 15 sierpnia 2019

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X