To co nas łączy ― Polska Marszałek Marzena Wodzińska i komendant ZHP Tomasz Kujaczyński

To co nas łączy ― Polska

W dniach od 30 czerwca do 7 lipca 2019 r. w Wielkopolsce przebywała grupa dzieci, młodzieży, nauczycieli i działaczy polonijnych organizacji z Ukrainy i Białorusi.

Pani Marzena Wodzińska, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego zaprosiła osiemdziesięcioosobową grupę do udziału w jubileuszowej V edycji programu współpracy z Polakami mieszkającymi za granicą „To co nas łączy ― Polska”. Celem programu była integracja i wymiana międzykulturowa nauczycieli i młodzieży polskiej poprzez zaprezentowanie polskiej historii, tradycji i kultury.

Pomysłodawcą wieloletniego programu współpracy jest Piotr Waśko, wicedyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Nazwę programu przed laty zaproponowała Andżelika Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi. Początkowo projekt obejmował Polaków mieszkających na Białorusi. W tym roku dołączyli również Polacy z lwowskiego okręgu konsularnego na Ukrainie: nauczyciele z polskich szkół stacjonarnych Lwowa, Mościsk, Strzelczysk, szkół sobotnio-niedzielnych Stryja, Siemianówki, dzieci i młodzież z Czerwonogradu i Tłumacza, przedstawiciele tegorocznego laureata Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie, Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławów), Fundacji „Dajmy Nadzieję” oraz Polskiego Towarzystwa im. Adama Mickiewicza w Kołomyi.

3 lipca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się uroczyste spotkanie uczestników projektu z panią marszałek Marzeną Wodzińską, organizatorami z Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowkiego Województwa Wielkopolskiego na czele z dyrektor Dorotą Kinal, zastępcą dyrektora Departamentu Czesławem Kruczkiem, komendantem Chorągwi Wielkopolskiej ZHP Tomaszem Kujaczyńskim, dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie Elżbietą Kabzińską, gdzie gościnnie przebywali nauczyciele i działacze polonijnych organizacji.

Marszałek Marzena Wodzińska i komendant ZHP Tomasz Kujaczyński

Marszałek zaznaczyła wyjątkowość tegorocznej edycji programu „To co nas łączy ― Polska”, gdyż odbywa się w roku ważnych rocznic: 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, 100-lecia wybuchu powstania wielkopolskiego, 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego, 100-lecia nadania praw wyborczych Polkom. Marszałek podkreśliła znaczenie integracji, współpracy i wymiany międzykulturowej, kultywowania polskich tradycji i zwyczajów. Spotkanie uświetnił koncert Fundacji Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego EUROPEJCZYK oraz harcerskiego zespołu WARTAKI.

Spotkanie integracyjne wszystkich uczestników programu odbyło się przy ognisku na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Żeglarskiego Chorągwi Wielkopolskiej ZHP w Kiekrzu pod Poznaniem. Harcerski Zespół Mandolinowy „Frygi”, zuchy, harcerze i instruktorzy Hufca ZHP Jarocin prezentowali tradycyjne piosenki, gry i zabawy harcerskie.

Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy lepiej poznali historię i kulturę Wielkopolski: Gniezna ― miasta ściśle związanego z początkami Państwa Polskiego, Poznania ― miejsca „…gdzie wszystko się zaczęło”, zabytków Biskupina, Lednicy, Kórnika, Inowrocławia. Fascynujące wycieczki, rodzinna atmosfera i aktywny wypoczynek, zwiedzanie najważniejszych zabytków Wielkopolski: kościołów, muzeów, zajęcia integracyjne połączone z warsztatami językowymi, terapią zajęciową, koncertami – te wszystkie aktywności odbyły się w ramach projektu.

Doceniając ogrom wysiłku organizacyjnego włożonego w to przedsięwzięcie, pragniemy serdecznie podziękować organizatorom programu. Szczególne podziękowania składamy na ręce konsula generalnego RP we Lwowie Rafała Wolskiego, konsula Rafała Kocota i Barbary Pacan z Wydziału Współpracy z Polakami na Ukrainie Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.

W imieniu uczestników
Weronika Apriłaszwili
Tekst ukazał się w nr 14 (330) 30 lipca – 15 sierpnia 2019

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X