W Bołszowcach o wielokulturowości

W Bołszowcach o wielokulturowości

Naukowców, polityków, duchownych z Polski i Ukrainy połączyła VI Międzynarodowa Konferencja „Ukraina tyglem narodów, religii i kultur”, która w końcu lutego obradowała w Młodzieżowym Centrum Pokoju i Pojednania w Bołszowcach, koło Halicza. Centrum działa na terenie zespołu klasztornego ojców franciszkanów przy sanktuarium maryjnym w Bołszowcach.

 

Prowadzona w ostanich latach restauracja kościoła w Bołszowcach oraz odbudowa zespołu klasztornego prowadzona była dzięki środkom przyznanym na ten cel przez Senat RP i polskie Ministerstwo Kultury.

 

Konferencja rozpoczęła się od odczytania listu Jerzego Buzka, do niedawna przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

 

Na konferencji dominowały tematy poświęcone wielokulturowości. Podnoszona była sprawa ochrony zabytków oraz współpracy badaczy i konserwatorów z obydwu krajów.

Referaty o rodowodach i losach miejscowych Ormian, Karaimów, Tatarów, Żydów przedstawiali często ich potomkowie. W kuluarach konferencji prezentowana była wystawa poświęcona polsko-ukraińskiemu sojuszowi „Piłsudski-Petlura” przygotowaną przez Kurier Galicyjski.

W spotkaniu uczestniczyli również m.in.: arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, senator RP Łukasz Abgarowicz, poseł na Sejm Piotr Pyzik, przedstawicielka MSZ RP Regina Jurkiewicz, konsul RP we Lwowie Marian Orlikowski, prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie Emilia Chmielowa oraz przedstawiciele władz obwodu iwano-frankowskiego. Konferencja organizowana była przy udziale naukowców z „Rezerwatu STARY HALICZ z Halicza.

Konstanty Czawaga, Marcin Romer


Więcej zdjęć obejrzysz:

http://www.kuriergalicyjski.com/index.php/gallery/w-boszowcach-dyskutuj-o-wielokulturowoci

 

Obejrzyj film z konferencji:

http://youtu.be/fIaXSGMI74c

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X