VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Stanisławów i Ziemia Stanisławowska”

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Stanisławów i Ziemia Stanisławowska”

Po raz ósmy zapraszamy naukowców z Polski, Ukrainy oraz innych państw do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wielcy” ludzie z „małego” miasta. Stanisławów i Ziemia Stanisławowska mieszkańcami na karty historii wpisana.

Konferencja, której ideą przewodnią stała się promocja historii miasta i związanego z nim terenu, po raz kolejny odbywać się będzie na przekór trwającej na Ukrainie wojnie. Historia wymaga stałego prowadzenia badań i, o ile można stworzyć ku temu odpowiednie warunki, a takie daje XXI wiek, należy ten wysiłek podejmować.

Tegoroczna konferencja poświęcona będzie postaciom, które na przestrzeni dziejów związane były ze Stanisławowem i Ziemią Stanisławowską. Do takich zaliczyć można zarówno osoby, które urodziły się tu i w późniejszych latach rozsławiły miasto lub region, przynosząc swoimi osiągnięciami chlubę miastu, jak również „adoptowane dzieci” Stanisławowa, czyli osoby, które zamieszkując tu w późniejszym okresie życia, pokochały miasto i region, oddając mu znaczną część swojej energii.

Konferencja odbędzie się w dniach 6-7 października 2023 roku w Muzeum Lwowa i Kresów w Biniszewiczach. Będzie również możliwość wzięcia udziału zdalnego, bowiem obrady będą transmitowane. 

Szczegółową  informację dotyczącą warunków  zgłoszenia  oraz udziału w konferencji mozna uzyskać na stronie Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku. 

 

X