XIII Światowy Zlot Młodzieży Polonijnej „ORLE GNIAZDO” 2023 Fot. wspolnotapolska

XIII Światowy Zlot Młodzieży Polonijnej „ORLE GNIAZDO” 2023

Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zaprasza młodzież polonijną do udziału w XIII Światowym Zlocie Młodzieży Polonijnej „ORLE GNIAZDO” 2023.  Tegoroczny zlot odbędzie się w Poznaniu, wyjątkowo w terminie jesiennym, tj. od 4 do 13 listopada 2023 r.

Zlot adresowany do osób pochodzenia polskiego, zasadniczo w wieku 18-35 lat. W miarę wolnych miejsc, dopuszczamy udział młodzieży od 16 lat na podstawie pisemnej zgody rodziców. Zapraszamy młodzież aktywną, zaangażowaną lub pragnącą działać w swoim środowisku polonijnym.

Celem Zlotu jest integracja młodych rodaków, pogłębianie wiedzy o kraju pochodzenia swoich przodków, przygotowanie młodzieży do działania na rzecz ruchu polonijnego, wymiana doświadczeń pomiędzy rówieśnikami z różnych krajów, przełamywanie stereotypów i uprzedzeń, kształtowanie postaw patriotycznych oraz aktywny wypoczynek!

Historia Światowych Zlotów Młodzieży Polonijnej „Orle Gniazdo” sięga lat 90-tych XX wieku. Pierwszy zlot odbył się w dniach 29.05.- 05.06.1997 r., w Błażejewku, w miejscu niezapomnianym dla społeczności zlotowej. Młodzi Rodacy uczestniczyli wówczas m.in. w uroczystościach milenijnych w Gnieźnie z okazji 1000. rocznicy męczeńskiej śmierci św. Wojciecha, z udziałem papieża św. Jana Pawła II. Od tamtej pory zlot odbywa się cyklicznie, co dwa lata, a jego organizatorem jest Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” z Poznania. Zloty organizowane są na terenie Wielkopolski. W dotychczasowych 12 zlotach, które odbyły się w Błażejewku (7x), Boszkowie(1x), Kiekrzu(1x), Wągrowcu (2x) oraz w Żerkowie (1x) uczestniczyło łącznie 2380 osób z 40 krajów świata!

Program tegorocznego zlotu przewiduje m.in. uroczystą inaugurację, warsztaty tematyczne (do wyboru: dziennikarskie, etnograficzne, muzyczne, polonistyczne, taneczne, plastyczne, skutecznej komunikacji, teatralne), wyjazdy krajoznawcze, udział w obchodach narodowego święta niepodległości polski (11.11.), korowód zlotowiczów, prezentacje krajów zamieszkania, prelekcje tematyczne, spotkania dyskusyjne, koncert, zajęcia sportowo-rekreacyjne, ognisko, prezentację finałową grup warsztatowych (12.11.). Pełny program zostanie wysłany do osób zakwalifikowanych na tydzień przed zlotem.

Szczegółowa informację dotyczącą warunków udziału w zlocie, programu oraz karta zgłoszenia.

Więcej informacji o zlocie na stronie internetowej SWP http://www.wspolnota-polska.org.pl/  Na zgłoszenia oczekujemy do 4 października br. (z możliwością przedłużenia). Liczba miejsc jest ograniczona.

 

X