Uroczystości z okazji 103 rocznicy Niepodległości Polski fot. z archiwum autorki

Uroczystości z okazji 103 rocznicy Niepodległości Polski

Pod koniec listopada br. Polskie Towarzystwo Kulturalno-oświatowe „Odrodzenie” w Drohobyczu obchodziło ważną dla wszystkich Polaków datę – 103 rocznicę odzyskania przez Polskie niepodległości i 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uroczysty koncert odbył się w sali biblioteki im. W. Czornowoła. Projekt „Dla Niepodległości – kontynuacja” został zrealizowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia і Polacy za Granicą 2021”.

Uroczystości rozpoczęto od wysłuchania hymnów Polski i Ukrainy. Następnie wspomniano bohaterów, którzy oddali swoje życie za wolność Ojczyzny. Pamięć o nich na zawsze pozostaje w sercach kolejnych pokoleń.

Maria Galas, prezes Towarzystwa „Odrodzenie”, powitała zebranych słowami: „Szczerze witam drodzy goście i przyjaciele! Obowiązkiem każdego z nas jest pamiętać o ważnych datach w historii swego narodu. Dzień Niepodległości jest wielkim świętem wszystkich Polaków! Każde państwo ma swoją drogę do Niepodległości. Dla Polski ta droga nie była łatwa. Cześć i chwała bohaterom-patriotom, którzy podarowali nam życie w pokoju!”.

fot. z archiwum autorki

Prowadzący program koncertowo-artystyczny absolwent sobotnio-niedzielnej szkoły języka polskiego w Drohobyczu, obecnie aktor teatru dramatycznego Mikołaj Kozak powiedział: „Wolność i niepodległość nie są nam dane na zawsze. Należy je wciąż zdobywać i podtrzymywać. Płacimy za nie wysoką cenę – życie!”. Program koncertowy wypełniał temat patriotyczny, ilustrowany tematycznymi prezentacjami multimedialnymi. Zebrani mogli zobaczyć wybitne wydarzenia w historii Polski: zaczynając od bitwy pod Grunwaldem, poprzez powstanie Kościuszki, listopadowe, styczniowe i inne zmagania narodu polskiego o wolność. Połączenie patriotycznej poezji i muzyki stworzyło świąteczną atmosferę. Pośród innych utworów wybitnych Polaków zabrzmiały strofy poezji Marii Konopnickiej:

 Ojczyzna moja – to ta ziemia droga,
Gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga,
Gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła
W polskiej mnie mowie pacierza uczyła.

Ojczyzna moja – to ten duch narodu
Co żyje cudem wśród głodu i chłodu,
To ta nadzieja, co się w sercach kwieci,
Pracą u ojców, a piosnką u dzieci!

Ze szczególnym skupieniem publiczność wysłuchała polskiej poezji w wykonaniu Haliny Makarenko i Haliny Kozak. Ileż miłości do ojczyzny trzeba mieć, aby wysłowić to we wspaniałych wierszach, stanowiących swego rodzaju symbol polskiej kultury. Słowo poetyckie wplotło się również w muzykę. Pieśń „Tam, w moim kraju…” do słów Marii Konopnickiej wykonała profesor Drohobyckiego liceum muzycznego Maria Gew. Kraj ojczysty, chociaż odległy, zawsze pozostaje w sercu. W tymże wykonaniu zebrani usłyszeli pieśń patriotyczną „Rozkwitały pąki białych róż”. Solista Igor Lewicki, absolwent sobotnio-niedzielnej szkoły języka polskiego w Drohobyczu, obecnie student liceum muzycznego, wykonał pieśń „Czerwone maki na Monte Cassino”.

Zespół wokalny „Odrodzenie”, działający przy Towarzystwie pod kierownictwem Olgi Tomaszuk wykonał wiązankę znanych pieśni polskich: «Polskie kwiaty», «Przybyli ułani», «Być może». W koncercie uczestniczył również duet bandurzystek liceum muzycznego Uliana Gubicka i Sabina Caruk. Wykonały utwór S. Moniuszki „Prząśniczka”. Wystąpili również profesorowie liceum Halina Kozak (akordeon) i Natalia Kruczenkowa (skrzypce). Ozdobą części artystycznej był znany na Ukrainie i Polsce zespół mandolinistów z Truskawca „Leśne kwiaty” pod kierownictwem Lucyny Nielipy.

Całość spotkania przenikał duch patriotyzmu, uniesienia, wdzięczności za odzyskaną niepodległość i pragnienia kontynuacji tradycji.

Na zakończenie Maria Galas podziękowała wszystkim uczestnikom i wykonawcom i zaznaczyła: „Teraz sprawą młodego pokolenia jest obrona naszej Niepodległości i Wolności. Językiem muzyki, sztuki i kultury – tworzymy dziś historię. Jest to wielka rzecz i odpowiedzialność dla każdego Polaka!”.

Wszyscy wykonawcy otrzymali pamiątkowe dyplomy-podziękowania i prezenty. Po koncercie nastrój patriotyzmu nie opuszczał zebranych podczas rozmów. To szczególne odczucie, gdy jesteś sercem w swojej Ojczyźnie, bo to z serca bierze Ona swój początek.

Maria Gew

Drohobyckie liceum muzyczne im. W. Barwińskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X