Dni Kultury Polskiej w Drohobyczu z archiwum autorki

Dni Kultury Polskiej w Drohobyczu

„Być może, gdzie indziej są ziemie piękniejsze
I noce gwiaździstsze, i ranki jaśniejsze
Być może, bujniejsza, zieleńsza jest zieleń
I ptaki w gałęziach śpiewają weselej –

Być może, gdzie indziej… lecz sercu jest droższa
Piosenka nad Wisłą i piasek Mazowsza”
Stanisław Ryszard Dobrowolski, „Być może”

Dni Kultury Polskiej w Drohobyczu są zawsze pełne wydarzeń artystycznych i szczególnej uwagi publicznej. Pod koniec października Drohobyckie Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie „Odrodzenie” w bibliotece im. W. Czornowoła zorganizowało uroczystość „Dni Kultury Polskiej w Drohobyczu” poświęconą Niepodległej.

Fragmenty dramatu Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej” zostały odczytane w tejże sali biblioteki we wrześniu w ramach tegorocznej 10 edycji Narodowego Czytania, które jednoczy Polaków na całym świecie. To wyjątkowe dzieło potępia hipokryzję i zawiera uniwersalne przesłanie moralne – potępienie zła w imię uczciwości i sprawiedliwości.

Tradycyjnie obchody rozpoczęły się wykonaniem pieśni „Rota” i „Czerwona Kałyna”. W przemówieniu prezes Stowarzyszenia „Odrodzenie” Maria Galas podkreśliła ważność uhonorowania Dni Kultury Polskiej, popularyzowania i przekazywania tradycji młodemu pokoleniu. Przecież każdy z nas jest nosicielem tej kultury i naszym zadaniem jest nie tylko jej zachowanie, ale także zaszczepienie w naszych dzieciach.

Prowadzący koncertu i programu artystycznego Mykoła Kozak opowiedział o naszym pięknym mieście Drohobyczu, mieście polskiego poety Kazimierza Wierzyńskiego, pisarzy Brunona Schulca, Iwana Franki, Andrzeja Chciuka, księdza Marcina Laterny, malarzy Feliksa Lachowicza i Maurycego Gottliba oraz innych osobistości. Samo miasto Drohobycz jest bardzo bogate w twórców narodowej kultury polskiej.

Iryna Łozyńska, docent Drohobyckiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. I. Franki, przygotowała referat informacyjny na temat „Iwan Franko w kulturze polskiej”. Związki Iwana Franki z życiem i kulturą polską były bardzo ważne, gdyż wybitny mieszkaniec Drohobycza był aktywnym jej propagatorem wśród społeczności ukraińskiej.

Program uroczystych obchodów był bardzo wymowny i pouczający dla licznej publiczności. Występom wszystkich uczestników towarzyszyły tematyczne prezentacje wideo. Ta synteza poetyckich słów, muzyki i obrazów dodatkowo zaznaczyła różnorodność polskiej kultury.

W szczególnym nastroju publiczność wysłuchała polskiej poezji w wykonaniu Hałyny Makarenko, Hałyny Kozak, Zoriany Vinnickiej. Dopełnieniem poetyckiego słowa była muzyka. Zespół mandolinistów Towarzystwa Polskiego i Domu Narodowego miasta Truskawca „Kwiaty Leśne” (kierownik Lucyna Nelipa) wykonał „Polonez” Wojciecha Kilara z filmu „Pan Tadeusz”, „Watrę” Matwijczuka, „Popularne melodie” i „Czardasz” W. Montiego. Zespół wokalny „Odrodzenie” działający przy Kulturalno-Oświatowym Stowarzyszeniu (kierownik Olga Tomaszuk) wykonał utwory „Polskie kwiaty”, „Być może” (sł. Stanisław Ryszard Dobrowolski, muzyka Maria Gew).

Uczestnikami programu był również duet bandurzystów z Drohobyckiego Muzycznego Kolegium Zawodowego im. W. Barwińskiego – Ulana Hubycka i Sabina Caruk. W ich wykonaniu zabrzmiała „Prząśniczka” St. Moniuszki. A utwór „Złota rybka” (sł. Jan Zachariasiewicz, muzyka St. Moniuszko) zaśpiewała solistka Anna Głuszko.

Duet w składzie Haliny Kozak (akordeon) i Natalii Kruczenkowej (skrzypce) zainspirował dobrym pozytywnym nastrojem utworów „Walczyk” Leona Rzebuckiego i „Mazur” M. Popławskiego.

Kultura polska na uroczystościach organizowanych przez towarzystwo „Odrodzenie” była bardzo różnorodna i profesjonalnie przedstawiona publiczności. Ponieważ sezon jesienny obfituje w dojrzałe dary, ogniste barwy, kultura Polski przepełniona jest głębokim znaczeniem patriotyzmu i miłości do Ojczyzny.

Na zakończenie wydarzenia kulturalno-artystycznego Maria Galas serdecznie podziękowała wszystkim uczestnikom, w tym administracji Biblioteki im. W. Czornowoła – dyrektorce Marcie Andrusyk za okazaną życzliwość oraz prezentowała dla wszystkich obecnych na sali unikalną księgę rysunków autorstwa drohobyckiego artysty Feliksa Lachowicza. Wszyscy wykonawcy otrzymali wspaniałe pamiątki – Dyplomy Podziękowania.

Niewątpliwie kultura polska jest integralną częścią historii Drohobycza. Ona jest obecna w tym mieście, aktywnie się rozwija i nie ma żadnych granic dla niej.

Maria Gew

wykładowca Drohobyckiego Muzycznego Kolegium Zawodowego im. W. Barwińskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X