Konferencja naukowo-artystyczna „Józef Chełmoński – życie i obrazy” w Równem fot. Natalia Jaworska

Konferencja naukowo-artystyczna „Józef Chełmoński – życie i obrazy” w Równem

W celu prezentacji polskiego malarstwa na Ukrainie Towarzystwo Kultury Polskiej w Równem zorganizowało 29 października br. konferencję naukowo-artystyczną zatytułowaną „Józef Chełmoński – życie i obrazy”, w ramach projektu:„Zrób mały projekt dla Polaków za granicą! Konkurs małych grantów polonijnych 2021”, realizowanego z dotacji Stowarzyszenia Odra-Niemen, pochodzącej ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Na otwarcie konferencji przybyli członkowie Towarzystwa, miłośnicy sztuki, mieszkańcy miasta, by zachwycać się genialnym artyzmem twórcy i zgłębić wiedzę o polskim malarzu.

Artysta w swojej twórczości wyraził niezwykły patriotyzm i miłość do ojczystej ziemi. Chociaż trudno szukać u niego obrazów przedstawiających krwawe bitwy, walki narodowo-wyzwoleńcze, to z każdego dzieła pulsuje wielki szacunek dla kraju i ludzi, dla ich ofiarności ciężkiej pracy.

Obserwujemy bogatą galerię płócien, na których realistycznie przedstawiona jest dziewiętnastowieczna polska wieś w różnych porach roku, dnia i nocy wraz z jej mieszkańcami. Artysta niestrudzenie przedstawiał na płótnie pracę polskiego chłopa na roli, wierząc, że przyniesie ona obfite plony i nieustannie oczekiwaną niepodległość.

O tym patriotyzmie specyficznym, spokojnym, nawet biernym, ale pełnym uczuć szczerej miłości do przyrody oraz o życiu artysty mogliśmy się dowiedzieć z wykładu prof. Rusłany Szeretiuk, doktor habilitowanej w dziedzinie sztuk plastycznych.

Duże zainteresowanie wzbudziły obrazy przedstawiające dawną wieś – „Sprawa u wójta”, „Karczma”, a także powszechnie znany przepiękny obraz „Bociany” i „Orka” – przedstawiający niestrudzonego w swojej pracy oracza.

Józef Chełmoński miał świadomość ścisłej zależności człowieka od natury i sił nadprzyrodzonych. Wspaniałe zjawisko nieustannego przemijania odczytujemy w realistycznych obrazach „Babie lato”, „Noc na Ukrainie”, „Napad wilków”, „Czwórka”, „Kozak na koniu”, „Owczarek” i inne.

Inspiracją dla malarza były mazowieckie równiny, ale także pola, stepy, chutory, nieskończone przestworza Ukrainy, ludzie i konie.

Najważniejsze wiadomości o życiu i obrazach, dużo ciekawych rzeczy o twórczości malarza, ciekawostki związane z powstawaniem obrazów przedstawiła Elżbieta Piotrowska, nauczycielka języka polskiego – znawca życia i twórczości Józefa Chełmońskiego. Ołena Gumińska, historyk sztuki z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, wygłosiła wykład na temat stylu malarstwa Józefa Chełmońskiego.

Józef Chełmoński to niezrównany artysta odznaczający się fotograficzną pamięcią, który pozostawił po sobie bogactwo dzieł sztuki o wielkiej głębi wartości. My, ludzie początku XXI wieku, czerpiemy z tej głębi niepodważalną wiedzę o warunkach życia naszych przodków, ich zajęciach, rozrywkach, ubiorach, zmienności przyrody rodzinnej.

Konferencja była ubogacona muzyką trio smyczkowego „Con-Amore”, piosenkami w wykonaniu zespołu „Faustyna”. Na wzmocnienie były również artystycznie podane słodycze, owoce, napoje.

Rozsmakowaliśmy się w artystycznym pięknie. Z utęsknieniem czekamy na spotkanie z kolejnymi twórcami i ich dziełami.

Elżbieta Piotrowska
nauczycielka języka polskiego, skierowana przez ORPEG

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X