Uroczystości 70-lecia szkoły nr 24 im. Marii Konopnickiej Poświęcenie sztandaru (Fot. Krzysztof Szymański)

Uroczystości 70-lecia szkoły nr 24 im. Marii Konopnickiej

29 listopada chlubną kartę swej historii odwróciła szkoła średnia nr 24 im. Marii Konopnickiej we Lwowie – placówka z polskim językiem nauczania obchodziła uroczyście swój 70 jubileusz.

Obchody zostały uświetnione uroczystym przekazaniem szkole nowego sztandaru, ufundowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK.

W sobotę rano dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne i uczniowie złożyli kwiaty na grobie patronki na Cmentarzu Łyczakowskim. Następnie wraz z gośćmi, którzy przybyli na uroczystości zebrano się w kościele św. Antoniego na uroczystą mszę św. w intencji szkoły, na której proboszcz parafii, o. Władysław Lizun, dokonał aktu poświęcenia sztandaru. Mszę koncelebrował absolwent szkoły ks. Piotr Sawczak.

O. Władysław podkreślił: „Należy wspomnieć wszystkich, którzy byli tam dyrektorami, nauczycielami, wychowawcami, pracownikami, którzy trwali na swoich posterunkach, aby w tym niełatwym czasie przekazywać wiadomości i uczyć w języku ojczystym dzieci polskie. Ten jubileusz, który przeżywamy, jest jubileuszem mądrości ludzkiej i Boskiej. W tym miejscu powinniśmy być wszyscy wdzięczni za waszą pracowitość, za wasze zaangażowanie, za waszą miłość, bo gdy człowiek dorasta, to godnie służy Bogu, Ojczyźnie i swojemu krajowi”. Po homilii kapłan dokonał poświęcenia sztandaru szkoły.

Akademia uroczysta miała miejsce w auli Akademii Handlowej. Na sali zebrali się uczniowie szkoły, jej absolwenci, byli i obecni nauczyciele. Korytarze udekorowano planszami ze zdjęciami absolwentów szkoły. Najstarsze było z 1959 roku, goście oglądali zdjęcia, ze wzruszeniem i nostalgią wspominali swe szkolne lata, wspominali kolegów, nauczycieli i swych wychowawców. Uroczystą akademię swoją obecnością zaszczycili podsekretarz stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej Ewa Dudek, dyrektor departamentu współpracy z Polakami zagranicą MSZ Jacek Junosza-Kisielewski. Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą reprezentowała dyrektor Anna Atłas. Licznie był reprezentowany Konsulat Generalny RP we Lwowie. Przybyli konsul generalny Jarosław Drozd, zastępca konsula generalnego Longina Putka, konsulowie Marian Orlikowski, Lidia Aniołowska z małżonkiem. Z Winnicy na uroczystości przybył konsul generalny RP Krzysztof Świderek. Władze oświatowe obwodu, miasta i dzielnicy reprezentowali Swietłana Knyszyk, Oksana Rosypska i Jarosław Mocagan. Przybyli również sponsorzy, przedstawiciele szkół i organizacji zaprzyjaźnionych z tą placówką: Z Fundacji „Wolność i Demokracja”, przybył jej prezes Michał Dworczyk i Eliza Dzwonkiewicz, prezes Fundacji Banku Zachodniego WBK. Fundację „Dziedzictwo Kresowe” reprezentowali przewodniczący Rady Bogdan Marczewski, prezes Jan Sabadasz oraz Robert Trzaska. Przybyła też delegacja Fundacji „Opieki nad grobami polskich policjantów na Wschodzie”: Andrzej Sprycha, Damian Zbysław i Grażyna Szkonter. Na sali obecni byli proboszcz katedry lwowskiej ks. Jan Nikiel, o. Władysław Lizun i siostry katechetki. Jubileusz uczcili również przedstawiciele społeczności polskiej ze Lwowa. Wielu z nich było absolwentami tej szkoły lub uczęszczały do niej ich dzieci czy wnuki. Wśród gości byli prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie Emilia Chmielowa i prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Emil Legowicz. Na uroczystości przybyli również przedstawiciele zaprzyjaźnionych szkół: Marta Markunina, dyrektor szkoły nr 10 we Lwowie, dyrekcja szkoły podstawowej im. Marii Konopnickiej z Zaczerni – Bożena Kawa i Dariusz Augustyn, dyrektor zespołu szkół im Marii Konopnickiej z Opola Aleksander Iszczuk.

Otwierając akademię, dyrektor szkoły Lucja Kowalska przedstawiła 70 lat historii szkoły, wspominała nauczycieli, perypetie szkoły w trudnych latach. Podkreśliła, że bogactwem szkoły są jej nauczyciele, wychowawcy, pracownicy i, naturalnie, uczniowie: „70 lat to nobliwy wiek. Szkoła ma za sobą wiele trudnych doświadczeń, zapisanych złotymi zgłoskami, a przed sobą, miejmy nadzieję, świetlaną przyszłość. Trudno pozostać obojętnym wobec miejsca, w którym pozostawiło się część życia. Za te 70 lat szkołę ukończyło ponad 1500 absolwentów, pracowało kilkuset nauczycieli. Przemieniali oni otaczających ich wokół ludzi. Zawsze wspominamy ich z rozrzewnieniem i wdzięcznością”. Przytoczyła też słowa patronki szkoły: „ludzie to anioły z jednym skrzydłem, aby się wznieść musimy trzymać się razem” i zaznaczyła, że to dzięki współpracy wszystkich w tej szkole udało się osiągnąć tę pozycję, którą szkoła ma we Lwowie.

Pani podsekretarz stanu Ewa Dudek, gratulując wspaniałego jubileuszu podkreśliła, że szkoła to jest „ścisła współpraca nauczycieli ze środowiskiem. Tylko taka współpraca ludzi daje możliwość dalszego harmonijnego rozwoju szkoły, jej uczniów ku kolejnym sukcesom”, których wiele na przyszłość życzyła szkole. Konsul generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd podkreślił, że „za 70 lat szkoła przetrwała różne zawiłości, a dzięki propagowaniu trzech rzeczy: rodziny, kościoła i szkoły – które są fundamentem społeczeństwa, stała się cenionym ośrodkiem polskości we Lwowie i na Ukrainie”. Proboszcz lwowskiej katedry, przekazując gratulacje od abp Mieczysława Mokrzyskiego, zaznaczył miedzy innymi: „Życzę, aby szkoła nadal rozwijała te najważniejsze wartości – Bóg, Honor, Ojczyzna – bo trudno wyobrazić sobie wychowania kolejnych pokoleń na tej ziemi bez tych podstawowych pojęć. Życzę więc pani dyrektor i nauczycielom, aby te wartości wprowadzali w życie”.

Kolejni mówcy gratulowali szkole, jej nauczycielom, dyrekcji i uczniom wspaniałego jubileuszu i życzyli dalszych sukcesów i osiągnięć. Odczytano również szereg dyplomów i listów gratulacyjnych, m. in. od minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzaty Omilanowskiej.

W dalszej części uroczystej akademii podsekretarz stanu Ewa Dudek i konsul generalny Jarosław Drozd nagrodzili nauczycieli szkoły odznaczeniami państwowymi i dyplomami. Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczono Zofię Szlechtę, Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymały Anna Mielnik, Wioletta Ilczuk, Natalia Dutkiewicz, Irena Kresowicz, Marianna Pyłyp, odznakę honorową „Zasłużony dla kultury polskiej” otrzymała Aleksandra Partyka. Dyplomami Honorowymi Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie odznaczono Tatianę Bagajewą, Oksanę Kutną, Irenę Mudrą i Oksanę Mudrzyn.

Na zakończenie odbyło się przekazanie poświęconego sztandaru społeczności szkoły. Prezes Fundacji Banku Zachodniego WBK Eliza Dzwonkiewicz odczytała akt nadania sztandaru: „Fundacja Banku Zachodniego WBK w uznaniu za dotychczasową działalność edukacyjną i wychowawczą, krzewienie zasad wartości chrześcijańskich, kształtowanie odpowiedzialności za dobro ojczyzny, oraz poszanowanie dziedzictwa narodowego i kultury, nadaje lwowskiej ogólnokształcącej szkole średniej nr 24 im. Marii Konopnickiej sztandar, jako symbol najwyższej wartości, honoru i tradycji, jako zobowiązanie do godnego wypełniania obowiązków wobec ojczyzny i narodu”. Sztandar przyjęła dyrektor szkoły, obiecując szacunek, przekazała go pocztowi sztandarowemu. Przedstawiciele Uczniowskiej Rady Szkoły w imieniu wszystkich uczniów złożyli przysięgę na nowym symbolu szkoły. Zebrani na stojąco odśpiewali hymn szkoły – „Rotę” Marii Konopnickiej.

Dyrektor Łucja Kowalska opowiedziała czytelnikom Kuriera, że marzenie o sztandarze miała od chwili objęcia posady dyrektora: „Miałam wiele marzeń, ale to o sztandarze szkoły z prawdziwego zdarzenia było na jednym z pierwszych miejsc. Niestety życie podrzucało nowe zadania i obowiązki, więc sprawa sztandaru oddalała się. Wspaniała okazja pojawiła się z chwilą, gdy nasza ekipa uczniów wygrała konkurs menadżerski w ubiegłym roku. Był to konkurs międzynarodowy organizowany przez Bank Zachodni WBK. W taki sposób zawiązały się serdeczne stosunki szkoły z Fundacją Banku i dzięki temu doszło do tej wspaniałej uroczystości, którą mieliśmy dzisiaj na akademii. Jestem ogromnie wdzięczna Fundacji i pani Elizie Dzwonkiewicz za ufundowania szkole jej nowego symbolu”.

Krzysztof Szymański

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X