UMCS w Lublinie z wizytą we Lwowie

UMCS w Lublinie z wizytą we Lwowie

10 kwietnia w Lwowskiej Radzie Miejskiej podpisano umowę między przedstawicielami Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz radnym Lwowskiej Rady Miejskiej Romanem Hrycewyczem, dotyczącą otwarcia stałego punktu konsultacyjno-informacyjnego we Lwowie.

Tego samego podpisano umowę o współpracy pomiędzy UMCS w Lublinie oraz Lwowską Akademią Muzyczną im. Mykoły Łysenki we Lwowie.

– Nasze dzisiejsze spotkanie i podpisanie umowy będzie istotne dla obydwu państw. Będziemy promować UMCS we Lwowie. Odpowiednio w Lublinie uniwersytet będzie robić reklamę Lwowowi – powiedział radny Roman Hrycewycz.

Studia na UMCS w Lublinie będą bardziej dostępne, kiedy punkt konsultacyjno-informacyjny będzie udzielał informacji dotyczących kierunków, współpracy i wymiany studenckiej czy propozycji kulturalnych. Ze słów przedstawicieli UMCS w Lublinie wiadomo, że punkt będzie mieścił się w galerii fotograficznej Wasyla Pyłypiuka przy ul. Stecki 3. Konsultacje będą prowadzone raz w tygodniu – w poniedziałki. W ciągu pozostałych dni tygodnia każdy chętny będzie mógł przyjść i zapoznać się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi uniwersytetu, Lublina i Lubelszczyzny. Powstanie też strona internetowa, która ma ułatwić dostęp do wszystkich informacji. 

Podczas spotkania w Lwowskiej Radzie Miejskiej (Fot. Eugeniusz Sało)

Osoby z polskim pochodzeniem dostaną 30% zniżki, dla osób z Kartą Polaka studia są bezpłatne. Dla ukraińskich studentów nauczanie jest płatne, ale w wypadku trudnej sytuacji materialnej można starać się o zgodę rektora, która zwalnia z części czesnego. Wszyscy studenci mogą ubiegać się o stypendium rządu polskiego, a także stypendium rektorskie. Absolwenci uczelni lwowskich mogą podjąć studia podyplomowe, które są realizowane w systemie zjazdowym w weekendy. Ze słów dyrektora centrum promocji UMCS w Lublinie Marcina Gołębiowskiego, przyciągnąć uwagę studentów powinien nowy Inkubator Medialno-Artystyczny, który został sfinansowany ze środków unijnych i już wkrótce zostanie otwarty. Znajdą się tam nowoczesne pomieszczenia radiowe i studio telewizyjne.

– Myślimy o włączeniu uczelni ukraińskich, w tym oczywiście lwowskich, do wspólnych projektów badawczych ze środków unijnych. Są one coraz większe i czasami wręcz wymogiem jest poszukiwanie partnera zagranicznego ze Wschodu Europy – powiedział rektor UMCS w Lublinie, prof. Stanisław Michałowski. Dodał też, że współpraca będzie oparta na wspólnych badaniach, konferencjach naukowych, wspólnych wydawnictwach, wymianie studenckiej oraz stażach i praktykach.

– Chcielibyśmy współpracować na polu naukowo-artystycznym, prowadzeniu kursów mistrzowskich, warsztatów muzycznych. Mamy unikatowy kierunek jazz i muzyka rozrywkowa, który cieszy się dużym zainteresowaniem w Polsce. Mamy nadzieję, że studenci Lwowskiej Akademii Muzycznej będą również zainteresowani – zaznaczyła prorektor ds. Studenckich UMCS w Lublinie, prof. sztuk muzycznych Urszula Bobryk.

Eugeniusz Sało
Tekst ukazał się w nr 7 (179) 16-25 kwietnia 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X