Ukraińskie Karpaty i Podkarpacie

Ukraińskie Karpaty i Podkarpacie

Kolejny, piąty tom monumentalnego przewodnika po tzw. Ukrainie Zachodniej obejmuje zasięgiem południową część obecnego obwodu lwowskiego na południe od Dniestru i na zachód od linii kolejowej Chyrów, Sambor, Turka. Na wschodzie granica opisanego terytorium sięga po dolinę Oporu, Stryja i Świcy.

W przewodniku opisano zatem okolice Sambora, Chyrowa i Dobromila, okolice Turki, Stryja, Drohobycza i Żydaczowa, Bojkowszczyznę (okolice Skolego i Sławska), Bieszczady Wschodnie, Góry Sanocko-Turczańskie, Beskid Skolski, Karpaty Brzeżne, Przedgórze Karpackie i Nizinę Naddniestrzańską.

 

Towarzystwo Karpackie: Jest to pierwszy powojenny przewodnik po tej części Karpat z obszerną informacją historyczno-krajoznawczą, dotyczącą także miejscowości położonych na Podkarpaciu. Bieszczady Wschodnie to góry dla koneserów, którzy z dala od uczęszczanych szlaków chcą delektować się urokami tej krainy, krajobrazami połonin, licznie zachowanymi drewnianymi cerkwiami, archaicznymi chatami Bojków czy owianymi legendami ostańcami skalnymi. U podnóża gór czekają na turystę cenne zespoły zabytków Drohobycza, Sambora, Stryja, Żydaczowa, Dobromila czy Chyrowa, oraz słynne już przed wojną zdroje Truskawca i Morszyna, a także wiele innych pamiątek bogatej historii tych ziem rozsianych po wsiach i miasteczkach.

Książka jest piątą częścią wielotomowego cyklu przewodników autorstwa dr Grzegorza Rąkowskiego, szczegółowo i kompletnie opisujących całość ziem wschodnich II Rzeczypospolitej leżących obecnie w granicach Ukrainy. Dotychczas ukazały się część I – Wołyń, część II – Podole, część III – Ziemia Lwowska, część IV – Lwów. W przygotowaniu jest część VI – Pokucie.

Grzegorz Rąkowski
Ukraińskie Karpaty i Podkarpacie. Część zachodnia. Przewodnik krajoznawczo-historyczny
Rewasz
Pruszków 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X