Twierdzą nam będzie każdy próg

22 listopada br. w Towarzystwie Kultury Polskiej im. Władysława Stanisława Reymonta w Równem poezją i pieśnią uczczono pamięć żołnierzy poległych podczas I wojny światowej i Bitwy Warszawskiej w 1920 roku.

Uczniowie szkoły sobotnio-niedzielnej działającej przy TKP im. Wł. St. Reymonta w Równem pieśnią i słowem uczcili setną rocznicę Bitwy Warszawskiej. W krótkim przemówieniu opowiedziano również o setnej rocznicy urodzin wybitnego Polaka – papieża św. Jana Pawła II, który podkreślał prawo do niepodległości i wolności jako najwyższą wartość prawa i godności człowieka.

Daty wspomnianych wydarzeń są nierozerwalne i stanowią dzieje naszego narodu, dlatego w przedstawieniu podkreślono najważniejsze fakty historyczne tego okresu. Pokazano prezentacje multimedialne, które ułatwiły zrozumienie trudnych, tragicznych losów narodu polskiego.

Znaczna grupa młodych – 27 osób – wystąpiła w uroczystości. W formie ciekawych dialogów młodzież ukazała najważniejsze zdarzenia historyczne, które zbliżały Polaków do niepodległości. Drugą część akademii poprzedzoną pięknym śpiewem patriotycznych pieśni rozpoczął wdzięczny występ młodszej młodzieży i dzieci. Wszyscy z wielkim zaangażowaniem, na wysokim poziomie artystycznym interpretowali utwory poetyckie. W repertuarze były poważne wiersze poświęcone pamięci bohaterów narodowych, radosne, pełne nadziei, ale też żartobliwe. Wszyscy z przyjemnością słuchali prawdziwie polskiej mowy.

{gallery}gallery/2020/Rowne_koncert{/gallery}

Patriotyczne pieśni w wykonaniu zespołu „Faustyna” wzruszyły obecnych tak, że na zakończenie wszyscy włączyli się do wspólnego śpiewu. Prezes Władysław Bagiński serdecznie podziękował wszystkim za zaangażowanie i realizację uroczystej akademii.

Słowa podziękowania za wsparcie i pomoc zostały również skierowane do Stowarzyszenia Wspólnota Polska. W najwyższym stopniu zachowano bezpieczeństwo epidemiczne.

Projekt finansowano ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Elżbieta Piotrowska
nauczycielka języka polskiego skierowana do pracy dydaktycznej przez ORPEG
Tekst ukazał się w nr 22 (362), 1 – 14 grudnia 2020

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X