Tag: Żurawno

Bitwa koło miasteczka Żurawno w 1676 roku Schemat bitwy pod Żurawnem wg. Johanna Vimmera
Historia

Bitwa koło miasteczka Żurawno w 1676 roku

Turcy, wykorzystując wewnętrzne problemy Polski, zaatakowali w 1672 roku i po zdobyciu twierdzy w Kamieńcu Podolskim zajęli Podole, a następnie oblegli Lwów. Ówczesny król Polski Michał Korybut Wiśniowiecki nie mogąc zwołać armii, która mogłaby przeciwstawić się Turkom oraz przestraszywszy się ich potęgi, oddał województwa podolskie, bracławskie i południową część prawobrzeżnego województwa kijowskiego i zgodził się […]

Miasto pod skrzydłem żurawia Herb miasta Żurawna
Historia, Rozmaitości

Miasto pod skrzydłem żurawia

W rejonie stryjskim obwodu lwowskiego rozpoczęto przygotowania do obchodów 345. rocznicy bitwy pod Żurawnem. W tym miasteczku nad Dniestrem urodził się Mikołaj Rej. Zachował się tam też szereg zabytków polskich. Przed czterdziestu laty na to dziedzictwo kulturowe zwrócił uwagę i zaczął je promować ukraiński historyk Włodzimierz Jagniszczak, który od dawna mieszka i pracuje w Kanadzie. […]

Żurawno: to tu urodził się Mikołaj Rej fot. Andrzej Borysewicz / Nowy Kurier Galicyjski
Wydarzenia

Żurawno: to tu urodził się Mikołaj Rej

Ojciec polskiej literatury przeszedł do historii jako Mikołaj z Nagłowic, ale urodził się w zapomnianym dziś Żurawnie. O przywrócenie pamięci o tym miejscu stara się Centrum Edukacji Inicjatyw Przedsiębiorczości, które za patrona obrało Mikołaja z… Żurawna.

X