Tag: Zadwórze

101 rocznica bitwy pod Zadwórzem Zadwórze, 21 sierpnia 2021, fot. Alina Wozijan / Kurier Galicyjski
Wydarzenia

101 rocznica bitwy pod Zadwórzem

101 lat temu na przedpolach Lwowa za bardzo wysoką cenę, bo własnego życia młodych ludzi, zatrzymana została nawała bolszewicka. Zadwórze to jedna z trzech bitew stoczonych w 1920 roku na naszych terenach, które nazywamy polskimi Termopilami. – Wojna polsko-bolszewicka w roku 1920 znalazła swój finał na przedpolach Warszawy i Lwowa – nakreślił rys historyczny Jacek […]

Za dusze bohaterów zadwórzańskich Msza polowa z okazji 5 rocznicy bitwy pod Zadwórzem, 1925, NAC
Historia

Za dusze bohaterów zadwórzańskich

W dniu 17 sierpnia tradycyjnie czcimy bohaterskich obrońców Zadwórza. Jak teraz wyglądają te uroczystości wiadomo z przekazów medialnych, wielu też lwowiaków osobiście oddaje hołd bohaterom. Jak czczono ich w okresie międzywojennym, dowiemy się z prasy z tego okresu. Gazeta „Słowo Polskie” w 1925 roku w piątą rocznicę bitwy o Zadwórze pisała: Za dusze bohaterów zadwórzańskich […]

Wędrowca wiary ks. kanonik Bronisław Mirecki ks. Bronisław Mirecki
Historia

Wędrowca wiary ks. kanonik Bronisław Mirecki

Księdza kanonika Bronisława Mireckiego znałem jako ministrant katedralny, ponieważ był naszym spowiednikiem. Ksiądz Bronisław Mirecki przyjeżdżał do Lwowa w święta, aby pomóc ojcu Rafałowi Władysławowi Kiernickiemu w przedświątecznej spowiedzi wiernych, gdyż był ogrom chętnych, sam zaś o. Rafał powinien był odprawiać nabożeństwa, grzebać zmarłych, być u chorych… Nie tylko we Lwowie, lecz również w rejonie. […]

X