Sztuka filmowa nie tylko na taśmie

Sztuka filmowa nie tylko na taśmie

Przed oficjalną inauguracją przeglądu filmów polskich we Lwowie, 21 września br. w sali Muzeum Etnografii, w ramach imprez towarzyszących Przeglądowi współczesnego filmu polskiego „Pod Wysokim Zamkiem 2012”, odbyło się otwarcie ekspozycji przedwojennego plakatu filmowego ze zbiorów Muzeum.

Wystawę otworzył dyrektor Instytutu Etnografii UAN Stepan Pawluk, który powitał organizatorów imprezy reprezentujących konsulat generalny RP we Lwowie w osobie konsula Jacka Żura, przybyłego na przegląd reżysera Janusza Majewskiego i aktora Marcina Dorocińskiego oraz licznie zebraną publiczność.

Stepan Pawluk zaznaczył, że zbiory Muzeum są bogate w Uroda życia - polski film z 1930 r., będący adaptacją powieści S. Żeromskiego. Zrealizowany w wersji niemej, został z czasem udźwiękowiony.liczne pamiątki kultury z okresu przedwojennego. Muzeum stara się organizować okresowe ekspozycje ceramiki, szkła artystycznego, zegarów i innych dzieł sztuki użytkowej. Te zbiory są spuścizną nie tylko polską czy ukraińską – są spuścizną całej cywilizacji. Przykładem takiej spuścizny jest też dzisiejsza ekspozycja.

Jednym z większych zbiorów jest zbiór przedwojennych plakatów filmowych i teatralnych. Plakaty filmowe, które po odnowieniu zostały przedstawione publiczności, reprezentują filmy, które można było oglądać w licznych, bo 31, kinach we Lwowie. Na uwagę zasługuje wysoki poziom ich wykonania, odzwierciedla bowiem tendencje w sztuce tamtych lat. Ten dział sztuki, bo tak tylko można je odbierać, cieszy oko, duszę i uczucia estetyczne gości. Dyrektor Pawluk podkreślił też wszechstronną pomoc i wsparcie, jakie okazywał i okazuje konsulat generalny RP we Lwowie, który aktywnie włączył się w zorganizowanie wystawy.

Konsul RP we Lwowie Jacek Żur, zwracając się do zebranych, podziękował organizatorom imprezy za przygotowanie jej na tak wysokim poziomie. Podkreślił też, że poprzednie pokazy polskich filmów ograniczały się tylko do samej sztuki filmowej. Obecnemu przeglądowi towarzyszy cały cykl imprez towarzyszących, do których można odnieść i tę wystawę. Pozwala ona pokazać przedwojenną sztukę filmową, przedstawioną nie tylko na taśmie, lecz również zachowaną dla potomnych w tych wspaniałych plakatach, które są prawdziwymi dziełami sztuki. Tworzyli je znani artyści-malarze na zamówienie wytwórni filmowych. Nie zachowało się ich zbyt wiele i tym większą przedstawiają wartość.

Krzysztof Szymański

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X