Świętowanie Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w Centrum Kultury Polskiej fot. Andrzej Leusz

Świętowanie Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w Centrum Kultury Polskiej

Młodzież skupiona wokół Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku zorganizowała 4 grudnia świętowanie Międzynarodowego Dnia Wolontariuszy. Członkowie zespołu rozmawiali o tym, kim jest wolontariusz, co daje wolontariat młodym ludziom i jak można się w niego angażować. Nie brakowało też gier integracyjnych. Poza tym był to czas, żeby podzielić się wspomnieniami i refleksjami z udziału w realizowanych przez Centrum Kultury Polskiej inicjatywach.

– Zawsze marzyłam zostać wolontariuszką Centrum. Czasami nie śpi się nocami, żeby przygotować się do projektu, a dla mnie to zadowolenie. Warto być wolontariuszem i otrzymywać sporo emocji oraz inspiracji, bo w Centrum jest taka atmosfera, tacy ludzie, że być z nimi to szczęście. Wolontariat naprawdę może zmienić ten świat, bo wynika z miłości, przyjaźni i dobroci ludzkiej – powiedziała wolontariuszka ośrodka Aleksandra Juchnowska.

Wolontariusze są ważnym elementem działalności Centrum. Dzięki nim instytucji udaje się realizować wiele wydarzeń. Młodzież chętnie przychodzi do Centrum, uczy się, podejmuje nowe wyzwania, zdobywa doświadczenie zarówno zawodowe, jak też w relacjach międzyludzkich. Dla młodych ludzi placówka staje się swoistą szkołą życia, która uczy odpowiedzialności, otwartości na innego człowieka oraz niesienia pomocy.

– Od 2019 roku jestem koordynatorem wolontariuszy w Centrum. Współpracuję z wolontariuszami, pomagam im i dzielę między nich zadania. Oni motywują i pomagają. Dużo komunikujemy nie tylko w Centrum, ale i poza nim. Chodzimy razem na spacery, na kawę, herbatę. Wolontariat to jest dobra rzecz. To nie tylko praca, pomoc, jakieś wspólne działania, ale też ludzie, inspiracja i motywacja – powiedziała Złata Hawryłko.

Podczas spotkania do grona wolontariuszy dołączyły nowe osoby. Kandydaci złożyli symboliczną obietnicę zaangażowania w działalność organizacji oraz wyrazili chęć wspólnej pracy nad realizacją projektów Centrum. Nie zabrakło zdjęć pamiątkowych i życzeń od dyrektor Centrum Marii Osidacz oraz konsula Rafała Kocota z Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.

– Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to szczególne święto, gdy my jako Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie winniśmy być wdzięczni, bowiem bez wolontariuszy szereg naszych inicjatyw, które organizujemy nie doszłoby do skutku. Są wiernymi pomocnikami, osobami, które wspomagają nas w naszej pracy – powiedział konsul Rafał Kocot, kierownik Wydziału Polonii KG RP we Lwowie.

Jako podziękowanie za zaangażowanie w życie Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego część zespołu wolontariuszy udała się na zimową wyprawę górską w ramach projektu „Przedwojenne tradycje turystyczne – ścieżkami dawnego Głównego Szlaku Karpackiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego”, organizowanego przez Centrum, Lwowski Klub Sportowy „Pogoń Lwów” oraz Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.

Karolina Szostak
Andrzej Leusz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X