Światełko pamięci na grobach polskich dziennikarzy we Lwowie fot. Karina Wysoczańska / Nowy Kurier Galicyjski

Światełko pamięci na grobach polskich dziennikarzy we Lwowie

Przed pierwszym listopada znicze zapłonęły na grobach polskich dziennikarzy na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Jest to doroczna akcja organizowana przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich oddział w Rzeszowie.

Tocząca się na Ukrainie wojna i ciągłe alarmy powietrzne sprawiły, że w tym roku wielu dziennikarzy nie mogło przyjechać. Jednak akcje wsparli miejscowi Polacy. Razem z Andrzejem Klimczakiem, prezesem Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, niewielka grupa ochotników zapaliła znicze i oddała hołd pamięci pochowanym na cmentarzu publicystom i znanym Polakom.

Znicze zapłonęły na grobach Karola Gromana (1831-1885) – polskiego żołnierza, redaktora wielu pism lwowskich i współwłaściciela „Kuriera Lwowskiego”, Sygurda Wiśniowskiego (1841-1892) – pisarza i reportażysty, który przetłumaczył na język angielski „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza, Bronisława Komorowskiego (1847-1912) – pisarza, dramatopisarza, dziennikarza, Romana Kordysa (1886-1934) – dziennikarza, taternika i współzałożyciela Karpackiego Towarzystwa Narciarzy oraz innych. Na Cmentarzu Łyczakowskim odnaleziono ok. 50 pochówków polskich dziennikarzy.

Karina Wysoczańska

fot. Karina Wysoczańska / Nowy Kurier Galicyjski

X