Służby ratownicze w Polsce i na Ukrainie będą działać wspólnie

Służby ratownicze w Polsce i na Ukrainie będą działać wspólnie

W ramach programu współpracy transgranicznej „Polska-Białoruś-Ukraina” służby ratownicze z Wołynia nawiązują współpracę z partnerami z powiatu sokołowskiego województwa mazowieckiego. Podsumowaniem działań stała się wspólna konferencja w Łucku o tematyce „Rozwój potencjału służb ratowniczych w Polsce i na Ukrainie poprzez rozbudowanie infrastruktury przygranicznego systemu ostrzegania i pokonywanie zagrożeń ekologicznych”.

 

Kierownik terytorialnego urzędu służb ratowniczych województwa wołyńskiego Wołodymyr Gruszowinczuk zaznacza, że współpraca z kolegami zza Bugu trwa już wiele lat. Jako przykład może podać wymianę doświadczeń pomiędzy strażakami z Wołynia i polskich województw: łódzkiego, podkarpackiego i lubelskiego. Według niego, konferencja w Łucku rozpoczęła pierwszy etap prac nad realizacją projektu międzynarodowej pomocy technicznej UE w ramach programu „Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013”.

„Główny cel programu to poprawa stanu ochrony otaczającego środowiska na Wołyniu i na terenie powiatu sokołowskiego, rozszerzenie możliwości i usprawnienie działań służb ratowniczych w Polsce i na Ukrainie, mające na celu zapobieganie i likwidację sytuacji nadzwyczajnych o charakterze ekologicznym, mogącym zagrażać mieszkańcom i środowisku – mówi pan Gruszowinczak. – Wartość projektu – to ponad 800 tys. euro, z których około 190 tys. przewidziano na modernizację strony technicznej służb ratowniczych Wołynia i ich szkolenia”.

Projekt planowany jest na 21 miesięcy, a głównymi partnerami w jego realizacji ze strony polskiej jest administracja powiatu sokołowskiego ze starostą Leszkiem Iwaniukiem na czele. „Będzie to korzystna współpraca – uważa pan Iwaniuk. – W ramach projektu dla strony ukraińskiej przewidziany jest zakup dwóch specjalistycznych pojazdów, a po polskiej stronie – rozbudowa siedziby straży pożarnej w Sokołowie. Mam nadzieję, że projekt znajdzie pomyślne zakończenie i będzie to współpraca nie tylko pomiędzy strażakami, ale też w dziedzinie ochrony zdrowia i innych”.

W ramach projektu na Wołyniu zostaną zorganizowane ukraińsko-polskie szkolenia z likwidacji sytuacji nadzwyczajnych, a w Polsce strażacy z Łucka wezmą udział w stażu w jednostkach polskiej straży pożarnej. „Rozszerzenie współpracy pomiędzy naszymi służbami ratowniczymi świadczy o efektywności zapobiegania i likwidacji sytuacji ekstremalnych – stwierdza komendant Państwowych Służb Ratowniczych powiatu sokołowskiego Roman Malinowski. – Jesteśmy sąsiadami, i dlatego zjawiska, które mogą być zagrożeniem dla was, mogą zagrażać też nam i odwrotnie. Dlatego ważne są wspólne działania”.

Uczestnicy konferencji uważają, że rozwój współpracy pomiędzy polskimi i ukraińskimi służbami ratowniczymi w czasie realizacji projektu będzie sprzyjał wymianie doświadczeń i najlepszych europejskich praktyk w działaniu służb ratowniczych, podniesienia ich stanu wyszkolenia, a także szybkiej wymianie informacji pomiędzy strukturami ratowniczymi na wypadek powstania katastrofy ekologicznej o charakterze transgranicznym.

 

Agnieszka Ratna

Tekst ukazał się w nr 1 (173) 18–28 stycznia 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X