Studia prawnicze w Polsce

Studia prawnicze w Polsce

Wydział prawa Uniwersytetu Przykarpackiego w Iwano-Frankiwsku (dawn. Stanisławowie) i wydział prawa i administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego podpisały umowę o współpracy.

– Nasza współpraca jest oparta na realizacji dwóch projektów: „Szkoła prawa polskiego i europejskiego” i „Wizyty naukowe do Polski” – wyjaśnia sekretarz prasowy Uniwersytetu Natalia Kryworuczko. – W ramach pierwszego projektu przewidziane są wykłady niektórych zagadnień polskiego i europejskiego prawa dla studentów i doktorantów wydziału prawa. Przewidziana jest też praktyczna część zajęć, która odbywać się będzie w kancelariach adwokackich, notarialnych i bankach z perspektywą podjęcia pracy w przyszłości.

Drugi projekt pozwala na staże studentom i pracownikom naukowym wydziału prawa na okres od 2 do 4 miesięcy w polskich ośrodkach uniwersyteckich (Jagiellońskim, Warszawskim i Lubelskim Uniwersytetach). Projekt przewiduje pokrycie kosztów pobytu i organizację zajęć w ramach dotacji z polskiego MSZ. Podstawowymi kierunkami współpracy będzie wymiana kadry profesorskiej, naukowców, studentów, doktorantów, również publikacje prac naukowych, organizacja konferencji, szkoleń i finansowanie prac badawczych.

Sabina Różycka

Tekst ukazał się w nr 4 (176) 26 lutego–14 marca 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X