Stanowisko przedstawicieli polskich organizacji we Lwowie w sprawie Eweliny Podgórnej

Wspólne stanowisko przedstawicieli polskich organizacji i środowisk we Lwowie z dnia 29 maja 2020 roku

W związku z publicznym wystąpieniem Eweliny Podgórnej, które zostało wyemitowane 26 maja 2020 r., na stronie „Bosak2020” na Facebooku, a także innymi podobnymi jej wypowiedziami, wpisującymi się w prowadzoną od dłuższego czasu nieprawdziwą i bezpodstawną narrację, my, niżej podpisani, Polacy zrzeszeni w polskich organizacjach we Lwowie, które od dziesiątek lat tworzą prężnie działającą wspólnotę oświadczamy, że bardzo doceniamy pracę i zaangażowanie wielu instytucji rządowych, fundacji i osób prywatnych w Polsce, na rzecz wspierania naszej działalności w obszarze propagowania polskiej kultury, nauki, tradycji narodowych, nauczania języka polskiego, opieki nad polskimi zabytkami i miejscami pamięci oraz innej działalności ważnej z punktu widzenia naszej tożsamości narodowej.

Z serdeczną wdzięcznością i zadowoleniem przyjmujemy wszystkie szlachetne inicjatywy na rzecz zachowania pamięci o polskim dziedzictwie kulturowym i historycznym na Ukrainie, a także wspierające Polaków będących w trudnej sytuacji życiowej czy zdrowotnej.

Uważamy, że ukazujące się w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej wypowiedzi Eweliny Podgórnej, podającej się za Polkę ze Lwowa, godzą w dobre imię nas, Polaków we Lwowie oraz nasze organizacje społeczne i szkalują nasze działania na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego.

Stanowczo odcinamy się od nieprawdziwych informacji, które zostały podane przez wyżej wymieniona osobę.

Wypowiedzi osoby, która nigdy nie działała w żadnej polskiej organizacji we Lwowie godzą w nasz wspólny interes. Nie godzimy się na to, aby zabierała głos w naszym imieniu.

W związku z tym, że w swoich wypowiedziach publicznych Ewelina Podgórna posługuje się pomówieniami, niemającymi oparcia na faktach, które godzące w dobre imię przedstawicieli Narodu Polskiego i jego interesu za granicą, niniejszym wzywamy wyżej wymienioną do:  

– publicznego sprostowania nieprawdziwych informacji, dotyczących działalności polskiego środowiska we Lwowie.

– publicznego sprostowania informacji o sobie i swoim pochodzeniu,

– publicznych przeprosin za bezpodstawne pomówienia Polaków we Lwowie o wyłącznie materialny aspekt ich zaangażowania w realizowane przez nich działania i określenie ich mianem „zawodowych Polaków”.

– złożenia zawiadomienia do Prokuratury o znanych jej faktach popełnienia przestępstw o charakterze korupcyjnym przez urzędników państwowych zajmujących się procedowaniem decyzji ws. nadania obywatelstwa polskiego.

W przypadku braku spełnienia wyżej wymienionych oczekiwań do dnia 19.06.2020 roku przez Ewelinę Podgórną będziemy zmuszeni podjąc bardziej radykalne posunięcia w zaistniałej sprawie.

Podpisy pod Wspólnym stanowiskiem przedstawicieli polskich organizacji i środowisk we Lwowie z dnia 29 maja 2020 roku
1. Emilia Chmielowa – Prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie
2. Emil Legowicz – Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej
3. Ewelina Hrycaj-Małanicz – Stowarzyszenie Lekarzy Polskich przy TKPZL
4. Halina i Włodzimierz Wencakowie – liderzy Organizacji Rodzina Rodzin
5. Janusz Balicki – Prezes Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie
6. Władysław Ściński – Prezes Katolickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Lwowie
7. Beata Pacan – Prezes Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
8. Edward Sosulski – kierownik kapeli „Lwowska Fala”
9. Eugeniusz Wołoszyn – Prezes Lwowskiego Klubu „Strefa Młodzieży”
10. Marek Horbań – Prezes Klubu Sportowego „Pogoń Lwów”
11. Stanisław Durys – Prezes Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Lwowiacy”
12. Maria Szymańska – Wiceprezes Centrum Edukacji Inicjatyw Przedsiębiorczości im. Mikołaja Reja
13. Edward Kuc – Kierownik Polskiego Chóru „Echo”
14. Ewelina Hrycaj-Małanicz – Prezes Lwowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
15. Teresa Pakosz – Prezes Polskiego Towarzystwa Radiowego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X