Spotkanie z profesorem Wojciechem Wrzoskiem

Spotkanie z profesorem Wojciechem Wrzoskiem

W auli lustrzanej Uniwersytetu Lwowskiego odbyło się spotkanie z prof. Wojciechem Wrzoskiem z Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na spotkanie z polskim naukowcem, historykiem, autorem licznych artykułów, książek i podręczników przybyli profesorowie i studenci lwowskiej uczelni. Profesor Wrzosek wystąpił z wykładem „Źródło historyczne jako alibi historyka”.

Lwowskie spotkanie z prof. Wrzoskiem zostało zorganizowane przez Uniwersytet Lwowski, Instytut Polski w Kijowie i Lwowskie Towarzystwo Historyczne. Polski naukowiec uczestniczył też w dyskusji w Towarzystwie Historycznym. Lwowskie spotkania Wojciecha Wrzoska były częścią zaplanowanych przez organizatorów spotkań z ukraińską publicznością.

Ze Lwowa Wojciech Wrzosek udał się do Kijowa, gdzie spotkał się ze studentami i profesorami Akademii Kijowsko-Mohylańskiej i uczestniczył w spotkaniu z czytelnikami w Kijowie. Odwiedził też Uniwersytet Charkowski. Powodem przyjazdu na Ukrainę stało się ukraińskie wydanie książki Wojciecha Wrzoska „Historia – kultura – metafora. Powstanie nieklasycznej historiografii.

Kijowskie wydawnictwa Nika-centr i KiC wydały też inne przekłady prac współczesnych polskich historyków, wśród nich książkę profesora Jerzego Topolskiego.

Gościa z Poznania przedstawił zebranym prof. Leonid Zaszkilniak. Profesor Wrzosek jest uczniem wybitnego polskiego historyka Jerzego Topolskiego, twórcy poznańskiego ośrodka metodologicznego. Jest czynnym członkiem polskich i zagranicznych towarzystw naukowych. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajduje się historia nowożytna Polski i Europy, historia historiografii oraz teoria i metodologia historii.

Jurij Smirnow

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X