Spotkanie w Pałacu Potockich

W dniu 27 września w Pałacu Potockich odbyło się pierwsze spotkanie pracowników Lwowskiej Galerii Sztuki im. B. Woźnickiego z pracownikami branży turystycznej obwodu lwowskiego. Spotkanie zainicjował nowy dyrektor Galerii Taras Woźniak, który dopiero objął kierownictwo nad tą placówką muzealną.

Dyskusja, którą poprowadził Igor Chomyn, dotyczyła aktualnych zagadnień pracy obiektów należących do Galerii, przede wszystkim bardzo atrakcyjnych dla turystów zamków w Olesku, Podhorcach i Złoczowie, oraz współpracy z przewodnikami i biurami turystycznymi. Gorące debaty trwały dwie godziny, podczas których uczestnicy spotkania starali się opowiedzieć o swoich problemach i zrozumieć problemy strony drugiej.

– Wszyscy widzą, że potok turystów się zwiększa, ale ilość wycieczek, którą mogą przyjąć zamki, nie może być zwiększana w nieskończoność – podsumował wstępnie dyrektor. – Spróbujemy dokonać pewnych regulacji. Przede wszystkim wyznaczymy, czym jest grupą i jaką liczbę najwyżej może ona stanowić. Większe grupy wycieczkowe przyjdzie się dzielić na mniejsze. Po drugie, pomyślimy nad ustanowieniem interwału pomiędzy grupami – być może będzie maksymalnie 15 min, chociaż optymalnie byłoby 20 min. Na pewno też zostanie rozdzielona możliwość zwiedzania na zewnątrz i wewnątrz, bo być może nie wszyscy życzą sobie oglądać ekspozycję. Czasowo zamki będą czynne od 10 do 18, będziemy szukać wewnętrznych możliwości dla zabezpieczenia tego czasu pracownikami. Są regulacje prawne, które nie pozwalają nam przekraczać pewnych norm pracy pracowników. Ale zewnętrznym przewodnikom nie wolno będzie oprowadzać po ekspozycji – pracujący w językach obcych muszą przygotować się do obsługi grup jako tłumacze. Pomyślimy nad wprowadzeniem wpisów poprzez internet, ale szybko to się nie stanie, na razie nadal wpisujemy się przez telefon. Do następnego sezonu turystycznego postaramy się już wprowadzić pewne regulacje. Nie będzie to ostatnie spotkanie, bo dialog stron zainteresowanych musi być kontynuowany – zapowiedział na zakończenie dyrektor Taras Woźniak.

Alina Wozijan
Tekst ukazał się w nr 18 (262) 30 września – 13 października 2016

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X