Spotkanie w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie

Spotkanie w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie

W Konsulacie Generalnym RP we Lwowie odbyła się doroczna konferencja liderów środowisk polskich Lwowskiego Okręgu Konsularnego. Przybyli przedstawiciele polskich organizacji z kilku obwodów Zachodniej Ukrainy, duchowni obrządku rzymskokatolickiego, reprezentanci mediów polskojęzycznych. Przedmiotem spotkania było omówienie aktualnych problemów w zakresie współpracy Konsulatu Generalnego z organizacjami polskimi, działającymi na terenie LOK.

Na spotkanie przybyli konsulowie i przedstawiciele różnych wydziałów konsulatu. Konsul Generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd obszernym sprawozdaniu przedstawił przegląd wydarzeń z 2012 roku, omówił problemy we współpracy z polskimi organizacjami, przekraczaniem granicy, finansowaniem imprez. – Nie wszystkie sprawy możemy natychmiast rozwiązać. Możemy narzekać na niektóre normy, ale musimy trzymać się prawa i przepisów. W każdej konkretnej sytuacji można znaleźć dobre rozwiązanie i konsulat demonstruje chęć działania wspólnie w takim wymiarze. W 2012 roku zmieniły się zasady finansowania, prawo jest prawem i jest tworzone w ramach obiektywnych i ogólnych, a nie tylko dla województwa lwowskiego. Nikt nie chce utrudniać działania polskim organizacjom. Wręcz przeciwnie – robimy wszystko, aby tę działalność wspierać i pomagać. Już w marcu będą realne pieniądze na imprezy promujące Polskę, na realizowanie wielu projektów medialnych, kulturalnych, na wyjazdy młodzieży na wakacje. Przyjmujemy i opiniujemy wszystkie projekty podane przez organizacje, działające na naszym terenie konsularnym. Wzrost ilości zadań wymaga innego sposobu myślenia. Chcemy jak najwięcej zrobić dla organizacji polskich.

W 2012 roku konsulat wydał ponad 300 tys. wiz i 50 tys. kart ruchu granicznego. Jest to rekordowa ilość. Wydano 5 tys. Kart Polaka. Już niedługo, w styczniu 2013 roku będzie wydana 30 tys. Karta Polaka. Konsulat to jedyna pod tym względem placówka dyplomatyczna na Ukrainie i na całym świecie. W roku 2013 najważniejszą kwestią będzie sprawa Domu Polskiego we Lwowie.

Na spotkaniu również wystąpili konsulowie Jerzy Timofiejuk, Marian Orlikowski, Anna Koziejowska i Marcin Zieniewicz. Z uwagą zebrani wysłuchali konsula Zieniewicza, który zajmuje się opieką nad miejscami pamięci narodowej. Bardzo ważnym punktem jego działalności jest powstanie nowego polskiego cmentarza wojskowego żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku.

Konsul Jacek Żur powiedział, że konsulat opracował wszystkie wnioski polskich organizacji, dotyczących konkretnych projektów ich działalności, i wysłał swoje propozycje i opinie do Warszawy. Teraz jeszcze będzie prosić MSZ o dodatkowe fundusze na działalność polskich organizacji.

Jurij Smirnow
Tekst ukazał się w nr 1 (173) 18-28 stycznia 2013

 

Obejrzyj galerię:

Spotkanie prezesów KG RP we Lwowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X