Spotkanie w „Izbie pamięci Mieczysława i Adama Sołtysów”

19 lipca br. w „Izbie pamięci Mieczysława i Adama Sołtysów” we Lwowie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji rocznicy urodzin (4 lipca) oraz rocznicy śmierci (6 lipca) Adama Sołtysa (1890-1968).

Na zorganizowaną przez córkę kompozytora uroczystość zaproszone zostało grono przewodników specjalizujących się w oprowadzaniu po lwim grodzie wycieczek turystycznych z Polski.

Centralnym punktem spotkania stała się prezentacja multimedialna poświęcona wieloletniej wszechstronnej działalności muzycznej Adama Sołtysa, przygotowana przez wnuka kompozytora Mieczysława w hołdzie jego wybitnemu dziadkowi. We wspomnianej prezentacji wykorzystane zostały przede wszystkim bogate materiały źródłowe, zgromadzone w archiwum rodziny Sołtysów.

Ponadto zaproszeni goście obejrzeli wystawę pamiątek po słynnych lwowskich muzykach – m.in. rękopisy i druki ich kompozycji, pamiątkowe dyrygenckie batuty, instrumenty muzyczne (zabytkowy fortepian, skrzypce) i in.

W celu rozszerzenia oraz intensyfikacji zabiegów skierowanych na utrwalenie pamięci o wybitnych muzykach, przez całe życie związanych ze Lwowem, rodzina kompozytorów wystąpiła z inicjatywą utworzenia Towarzystwa pamięci Mieczysława i Adama Sołtysów, która spotkała się z dużym zainteresowaniem zebranych.

Maria Ewa Sołtys
Tekst ukazał się w nr 13 (257) 15 lipca – 15 sierpnia 2016

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X