II Bukowiński Festiwal Nauki w Jastrowiu

W dniach 22–25 czerwca odbył się II Bukowiński Festiwal Nauki. Na Bukowiński Festiwal Nauki składają się cykle działań: wykłady otwarte, dyskusyjny klub filmowy, wystawa. Pomysł i realizacja: dr hab. Helena Krasowska, prof. PAN, dr Magdalena Pokrzyńska.

Wykłady otwarte polegają na opracowaniu i wygłoszeniu popularno-naukowych wykładów zatytułowanych „Bliscy nieznajomi”, poświęconych różnym grupom społecznym i kulturom środkowoeuropejskim. Wykłady zaprezentowane są przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych z różnych krajów Europy Środkowej (Polska, Ukraina, Rumunia). Widzowie za najbardziej popularny wykład uznali wykład prof. Lilii Zabolotnej z Mołdawii, która przybliżyła stosunki polsko-mołdawskie historycznie oraz opowiedziała o Polakach w Mołdawii.

Dyskusyjny klub filmowy. Działanie polegało na publicznej projekcji dwóch filmów poświęconych Bukowinie i tematyce bukowińskiej. Do filmu został także przygotowany komentarz popularno-naukowy, odbyła się żywa dyskusja. Projekcję filmu przygotował Robert Pokrzyński.

Wystawa. Działanie polegało na opracowaniu i zrealizowaniu wystawy pt.: Nowe czasy, nowe życie. Jastrowie 1945-1950. Wystawę zainicjował Krzysztof Nowak, a przygotowała ją Agnieszka Głyżewska-Klofik. Panel popularno-naukowy i komentarz do wystawy poprowadzili Krzysztof Nowak – Polskie migracje po II wojnie światowej i Piotr Kozłowski – Jastrowie i Jastrowiacy w pierwszych powojennych latach.

II Bukowiński Festiwal Nauki to impreza popularyzująca naukę zaplanowana jako wydarzenie cykliczne odbywające się w trakcie Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania”. Oba przedsięwzięcia nawiązują do Bukowiny – krainy geograficzno-historycznej na pograniczu ukraińsko-rumuńskim. Bukowiński Festiwal Nauki to wydarzenie popularyzujące naukę w zakresie wiedzy dotyczącej zjawisk społecznych, kultury i dziejów wiążących się z Bukowiną i Europą Środkową.

Celem Bukowińskiego Festiwalu Nauki jest: upowszechnienie wiedzy o Bukowinie jako regionie wielokulturowym oraz o innych regionach i środowiskach społecznych zróżnicowanych wewnętrznie, oddolna integracja mieszkańców Europy Środkowej, promowanie postaw otwartych, nastawionych na dialog i współpracę (przełamywanie poczucia obcości międzykulturowej i międzygeneracyjnej), przełamywanie stereotypów i uprzedzeń wynikających z braku wiedzy o innych.

II Bukowiński Festiwal Nauki towarzyszył XXVII Międzynarodowemu Festiwalowi Folklorystycznemu „Bukowińskie Spotkania”. Usytuowanie planowanego Festiwalu Nauki w tym samym miejscu i czasie, co bukowiński festiwal folklorystyczny, nadaje mu szczególne znaczenie i zwiększa odbiór społeczny. Ze względu na rozmiar (liczba uczestników) i transgraniczny charakter (współpraca pięciu państw) Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania” jest największym festiwalem środkowoeuropejskim.

Jastrowie było miejscem wcześniejszych konferencji naukowych poświęconych problematyce bukowińskiej. W mieście panuje przychylny klimat dla inicjatyw tego typu. Miasto dysponuje odpowiednią infrastrukturą (np. sala) i dobrym zapleczem technicznym. Najważniejsze jest to, że mieszkańcy miasteczka chętnie biorą udział w przedsięwzięciach tego typu.

Organizatorami przedsięwzięcia byli: Fundacja Slawistyczna, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Regionalne Centrum Kultury w Pile, Ośrodek Kultury w Jastrowiu, Stowarzyszenie Res Carpathica.

Lech Aleksy Suchomłynow
Tekst ukazał się w nr 13 (257) 15 lipca – 15 sierpnia 2016

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X