Spotkanie UTW w Konsulacie

Spotkanie UTW w Konsulacie

3 czerwca w siedzibie Konsulatu Generalnego RP we Lwowie odbyło się spotkanie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Gośćmi spotkania byli dr Agnieszka Biedrzycka i prof. Grzegorz Mazur. Przedstawili swoje najnowsze publikacje dotyczące historii Lwowa z okresu międzywojennego i drugiej wojny światowej.

Dr Agnieszka Biedrzycka przedstawiła „Kalendarium Lwowa 1918-1939”. Opowiedziała o swej pracy nad tą publikacją i przytoczyła najciekawsze jej fragmenty. Prof. Grzegorz Mazur wraz z Jerzym Skwarą i Jerzym Węgierskim przygotowali opracowanie „Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1. IX. 1939-5. II. 1946”. Pracę zbiorową prezentował we Lwowie tylko profesor Grzegorz Mazur, obydwaj współautorzy zmarli w zeszłym roku.

Gospodarz spotkania, konsul generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd, przedstawiając prelegentów i ich publikacje podkreślił: – Jest to imponujące, że tak obficie, tak dobrze i tak ciekawie przedstawione zostały materiały dotyczące losów Lwowa. Lwów jest godzien tego typu prac naukowych, żebyśmy nie stracili polskości miasta i tego wszystkiego, co jest ważne dla nas i dla państwa i żeby jak najwięcej udało się przekazać młodym pokoleniom.

Agnieszka Biedrzycka i Grzegorz Mazur (Fot. Krzysztof Szymański)Nawiązując do decyzji radnych miejskich o przekazaniu Domu Polskiego, konsul generalny podkreślił, że cieszy się ze spotkania w murach placówki dyplomatycznej, ale jeszcze bardziej cieszy go fakt, że wkrótce Polacy we Lwowie będą się spotykać w Domu Polskim. – Jestem zadowolony, że zakończyły się sukcesem ponad dwudziestoletnie starania o uzyskanie siedziby na Dom Polski. Czeka nas jeszcze wiele pracy przy unormowaniu spraw prawnych, dotyczących działki, na której stoi gmach. Ale za rok chyba będziemy mogli już spotykać się na sali Domu Polskiego.

Po przedstawieniu publikacji, zebranych interesowało, gdzie można nabyć książki. Pytano autorów o dane statystyczne przedwojennego Lwowa i opisy poszczególnych ulic. Najwięcej głosów wywołała data końcowa „Kroniki” prof. Mazura. Książkę zamyka data 5 lutego 1946 roku. Jak wyjaśnił Grzegorz Mazur, zespół współautorów długo zastanawiał się jaką datą zakończyć publikację. Ta data – data ratyfikacji układu o granicach pomiędzy Rzeczypospolitą Ludową i Związkiem Radzieckim – została po dyskusjach zaakceptowana przez wszystkich autorów. Jednak nadal pozostaje datą dyskusyjną.

Krzysztof Szymański


Czytaj też:

Lwów w dokumentach


Lwów. Cronica urbis

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X