O Lwowie dyplomatycznym

O Lwowie dyplomatycznym

We Lwowie działa 18 placówek konsularnych, w tym trzy konsulaty generalne – Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej i Republiki Czeskiej. Pozostałe placówki to konsulaty honorowe. Historię „Lwowa konsularnego” od czasów najdawniejszych do dni obecnych można poznać dzięki książce „Leopolis Consulari”. Nowe opracowanie zostało zaprezentowane 4 czerwca w Pałacu Potockich we Lwowie.

Przedstawiciel MSZ Ukrainy we Lwowie Wiaczesław Wojnarowski w ciągu czterech lat gromadził materiały archiwalne, zwracał się do ambasad w wielu krajach świata, przeglądał stare gazety. Znalazł wiele ciekawych dokumentów i zdjęć. Większość materiałów 

udostępniono po raz pierwszy. Książka ukazała się w lwowskim wydawnictwie „Litopys”.

Od lewej: ambasador Ukrainy w RP Markijan Malski (Fot. Konstanty Czawaga)Pierwsza placówka dyplomatyczna Republiki Weneckiej została otwarta we Lwowie w XVII wieku. Przed pierwszą wojną światową było osiem konsulatów, m.in. Francji, Rosji, Niemiec, Danii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Niderlandów. W czasach międzywojennych we Lwowie czynny był nawet konsulat Peru i działało przedstawicielstwo Japonii.

W prezentacji „Leopolis Consulari” uczestniczyli dyplomaci, władze Lwowa i obwodu lwowskiego, naukowcy. Głos zabrali m.in. ambasador Ukrainy w Polsce Markijan Malski i konsul generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd, który zaprezentował wstępnie kilka egzemplarzy książki o działalności polskiej placówki dyplomatycznej w tym mieście.

Konstanty Czawaga

Tekst ukazał się w nr 11 (183) 14 – 27 czerwca 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X