Spotkania w Krzemieńcu

W dniach 12–26 sierpnia odbyła się VIII już edycja Interdyscyplinarnego Międzynarodowego Sympozjum Artystyczno-Naukowego „Spotkania w Krzemieńcu”, którego temat przewodni brzmiał: „Wielokulturowość w sztuce. Poszukiwanie alternatywnych form aktywności twórczej w przestrzeniach edukacyjnych i artystycznych”.

W tym roku program Sympozjum realizowany był w dwóch miastach. Od 12 do 22 sierpnia przebywaliśmy w Krzemieńcu, aby 23 sierpnia przenieść się do Iwano-Frankiwska, w którym zakończyliśmy wspólne działania, wracając do Lwowa 26 sierpnia.

W tegorocznych Spotkaniach brali udział artyści ze Szwecji, Chile, Niemiec, Włoch, Kanady oraz tradycyjnie z Ukrainy i Polski.

Program pobytu w Krzemieńcu, gdzie tradycyjnie już mieszkaliśmy i pracowaliśmy na terenie Akademii Humanistyczno-Pedagogicznej, obejmował oprócz wspólnej pracy, również seminaria, warsztaty master class i fakultatywne wycieczki służące poznaniu historii i kultury regionu oraz nawiązywaniu nowych kontaktów. W trakcie pobytu w Krzemieńcu byliśmy uczestnikami wernisażu Wałentyna Wełyczki w Muzeum Juliusza Słowackiego, odwiedziliśmy również Wiśniowiec i Poczajów. 21 sierpnia dzięki pomocy Konsulatu Generalnego RP w Łucku, grupa uczestników VIII Sympozjum miała możliwość przyjazdu do Łucka i odbycia spotkań w celu nawiązania kontaktów z miejscowymi artystami, artystami-pedagogami i dyrektorami instytucji zajmujących się promocją kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego.

W czasie pobytu odbyły się spotkania z p. Wołodymyrem Marczukiem, szefem Wołyńskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków Ukrainy w galerii Stowarzyszenia i artystami, z dyrektor Muzeum Wołyńskich Ikon Teresą Elizarową w kierowanym przez nią Muzeum i z Tatianą Gnativ, dyrektorką Departamentu Kultury w Urzędzie Miasta Łucka.

W rozmowach dotyczących perspektyw i strategii działań, z udziałem wicekonsul RP w Łucku Teresy Chruszcz. ze strony polskiej brali udział: kurator artystyczny i merytoryczny Sympozjum: kierownik Katedry Projektów Edukacyjnych i Artystycznych prof. dr hab. Teresa Żebrowska z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, dr Jacek Pasieczny z UP w Krakowie, związany z Uniwersytetem im. JK w Kielcach dr Artur Bartkiewicz, prezes Stowarzyszenia Forum Innowacyjności Odin w Krakowie Leszek Żebrowski, współorganizator Sympozjum, dr Swietłana Tkaczuk z Akademii Humanistyczno-Pedagogicznej w Krzemieńcu oraz opiekująca się nami artystka-pedagog dyrektor Studia Artystycznego „P’jaternia” Tatiana Myalkovska z Łucka.

Pozostali uczestnicy Sympozjum ze Szwecji, Chile, Niemiec, Włoch, Ukrainy i Polski mieli również okazję obejrzenia wspaniałych zbiorów Muzeum Ikony Wołyńskiej, katedry świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz Zamku Lubarta w Łucku.

Pobyt w Krzemieńcu 22 sierpnia zakończył roboczy wernisaż interdyscyplinarnej wystawy uczestników w historycznej sali im. Hugo Stumberga Kołłątaja (herbu Kotwica) w kompleksie Jezuitów, będącym obecnie częścią Akademii. Za nasz pobyt i wkład w rozwijanie współpracy z Akademią podziękowała na wernisażu w obecności licznie zgromadzonych artystów, pracowników i przedstawicieli prasy: prorektor d/s nauk, prof. dr hab. Walentina Benera.

fot. A. Bartkiewicz
{gallery}gallery/2018/spotkania_bartkiewicz{/gallery}

23 sierpnia dzięki pomocy Konsulatu Generalnego RP we Lwowie uczestnicy Sympozjum przenieśli się do Iwano-Frakiwska, gdzie 24 sierpnia mieli okazję uczestniczyć w Święcie Niepodległości Ukrainy.

25 sierpnia artyści zrealizowali w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 8–12 lat. Zajęcia zostały zrealizowane w dwóch częściach. Pierwsze zajęcia przygotowali i przeprowadzili artyści ze Szwecji, którzy byli w tym roku najliczniejszą grupą obcokrajowców. Tematem zajęć była współpraca między państwami europejskimi – warsztaty i akcja happeningowa pt. „I cóż, że ze Szwecji?”. Drugie warsztaty, pod kierunkiem prof. T. Zebrowskiej przygotowali i przeprowadzili artyści-pedagodzy z Polski (Artur Bartkiewicz, Jacek Pasieczny). Miały one na celu przybliżenie sylwetki Stanisława Wyspiańskiego w roku 100-lecia odzyskania niepodległości w warsztatach pt. „O Krakowie, mistrzu Stanisławie i pewnej dostojnej włoskiej Damie”.

Tego samego dnia po południu miał miejsce wernisaż wystawy prac, mających charakter notatek powstałych w trakcie tegorocznego Sympozjum. Prace powstałe w trakcie Sympozjum w roku 2018 wraz z pracami z roku poprzedniego będą prezentowane po wydaniu nowego katalogu w galeriach sztuki i muzeach w Polsce.

fot. D. Stefanko
{gallery}gallery/2018/spotkania_stefanko{/gallery}

W trakcie pobytu w Iwano-Frankiwsku odbyło się również spotkanie, będącej komisarzem artystycznym pleneru prof. dr hab. Teresy Żebrowskiej z prof. Bohdanem Tymkivem z Podkarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku, którego celem była wymiana doświadczeń i próba nawiązania partnerskich kontaktów.

Nasza obecność w Iwano-Frankiwsku na zaproszenie dyrektor CKPiDE Marii Osidacz była możliwa dzięki pomocy Konsulatu Generalnego RP w Lwowie, który objął nasze Sympozjum honorowym patronatem, dołączając tym samym do patronujących od lat naszym działaniom: prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego i konsula generalnego Ukrainy w Krakowie. Za osobiste zaangażowanie i pomoc w realizacji projektu dziękujemy również wicekonsulowi Rafałowi Kocotowi.

Lista uczestników:
Teresa Żebrowska / Polska
Jacek Pasieczny / Polska
Artur Bartkiewicz / Polska
Gamma Thesa Terheyden / Niemcy
Pilar Gonzales / Chile, Szwecja
Ebba Strid Udikas / Szwecja
Anne du Sud (Kohler) / Szwecja
Ulrika Hembjer / Szwecja
Ina Puchala / Kanada
Dermot J. Wilson / Kanada
Elena de Varda / Włochy
Swietłana Tkaczuk / Ukraina
Dmytro Synenki / Ukraina
Iwanna Pogoniec / Ukraina
Julia Janczuk / Ukraina
Aleksandra Panfiłowa / Ukraina
Bogdana Humeniuk / Ukraina
Tatiana Balbus / Ukraina
Maria Szwed / Ukraina

fot. L. Żebrowski
{gallery}gallery/2018/spotkania_zebrowski{/gallery}

Krótka historia
W latach 2011–2018 odbyło się już osiem edycji Międzynarodowego Sympozjum Artystyczno-Naukowego „Spotkania w Krzemieńcu, którego inicjatorami są: Stowarzyszenie Forum Innowacyjności ODIN z Krakowa, Akademia Humanistyczno-Pedagogiczna w Krzemieńcu /Ukraina/, we współpracy z Katedrą Projektów Edukacyjnych i Artystycznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Cykliczny, międzynarodowy projekt odbywał się pod patronatem prezydenta Miasta Krakowa oraz Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie i Konsulatu Generalnego Ukrainy w Krakowie i Lublinie.
Wciąż żywa tradycja artystyczna Krzemieńca jako kolonii artystycznej po blisko siedemdziesięciu latach, pozwoliła nam w 2011 roku podjąć inicjatywę wskrzeszenia w tym mieście działania kolonii artystycznej. Przy wsparciu będących partnerami projektu galerii i muzeów możliwe było zorganizowanie w Krzemieńcu w latach 2011, 2012, 2013, 2016, 2018 i w Polsce w latach 2014, 2015, 2017 już ośmiu edycji Międzynarodowego Sympozjum Artystyczno-Naukowego pt. „Spotkania w Krzemieńcu” z udziałem artystów oraz teoretyków sztuki z Polski i Ukrainy oraz Słowenii, Francji, Luxemburga, Szwecji, Stanów Zjednoczonych, Bułgarii, Rumunii, Serbii, Włoch, Niemiec i Islandii.

Odbyły się również dwie konferencje naukowe: w roku 2011 w Krzemieńcu, przy współudziale Instytutu Badań nad Sztuką IRSA, Międzynarodową Konferencją Naukową pt.: „Plenery krzemienieckie w latach 30. XX wieku – tradycja, współczesność, perspektywy” oraz w Przemyślu w roku 2015, w którym przypadała 250. rocznica urodzin związanego z KEN, założyciela Liceum Krzemienieckiego Tadeusza Czackiego oraz 210. rocznica powstania Liceum w Krzemieńcu, zorganizowana przez Katedrę Projektów Edukacyjnych i Artystycznych IPPiS oraz Katedrę Malarstwa Rysunku i Rzeźby IM Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona Krzemieńcowi jako historycznemu ośrodkowi kultury, edukacji i sztuki pt. „Krzemieniec – Wołyńskie Ateny – Przestrzeń historyczna, edukacyjna i artystyczna”.

Podsumowaniem wspólnych poszukiwań twórczych były: konferencje, debaty i międzynarodowe ekspozycje poplenerowe oraz towarzyszące im katalogi, które obejmowały sylwetki artystów współczesnych uczestników organizowanych przez nas plenerów oraz prace artystów polskich z lat 30. XX wieku odnalezione w Muzeum Regionalnym w Krzemieńcu, jak również prace Marcina Samlickiego i Jana Cybisa.

Po zakończeniu ósmego już pleneru, wydamy czwarty już katalog zawierający prace uczestników plenerów z lat 2017–2018 (nakład min. 1000 egz., format A4, w poziomie), który będzie towarzyszył wystawom. Zapewniamy każdemu z uczestników tradycyjnie stronę w katalogu.

Chcielibyśmy równolegle z wystawą artystów współczesnych, której prezentacja zacznie się w roku 2019 pokazać prace, związanego z przedwojenną kolonią artystyczną w Krzemieńcu, wybitnego artysty Eustachego Wasilkowskiego.

Prezentacja pełnego dorobku uczestników pleneru będzie miała miejsce na wystawach w Krakowie i innych miastach uczestniczących w projekcie w latach 2017–2018. Swój udział w prezentacji potwierdziły między innymi: Galerie BWA Ostrowiec Świętokrzyski, Zamość, Muzeum Kresów w Lubaczowie, Muzeum Zamojskie w Zamościu, Muzeum Narodowe w Przemyślu i Galeria Labirynt No2 w Krakowie. Pełna lista wystawców nie jest jeszcze zamknięta.

Pragnę podkreślić iż nasze działania doprowadziły już w roku 2011 do podpisania umowy o współpracy między Instytutem Humanistyczno-Pedagogicznym w Krzemieńcu a największą uczelnią pedagogiczna w Polsce – Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie. Gościliśmy sześcioosobową delegację z panem rektorem, który podpisał umowę, uczestniczył w inauguracji roku akademickiego, uroczystym obiedzie z udziałem Rektora UP, spotkaniu z konsulem Danii, Szwecji i Finlandii i wernisażu wystawy z udziałem artystów ukraińskich.
Artyści – pracownicy Instytutu, a obecnie Akademii w Krzemieńcu uczestniczyli na koszt strony zapraszającej – Stowarzyszenia Odin i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w plenerach malarskich, wernisażach wystaw i sympozjach organizowanych w Polsce. Tak bogaty dorobek owocnej współpracy pozwala nam na planowanie nowych projektów.

Leszek Żebrowski
prezes Stowarzyszenia Forum Innowacyjności ODIN w Krakowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X