Sowieci w Polsce 1939–1993. Cena zwycięstwa (Fot. Krzysztof Sawicki)

Sowieci w Polsce 1939–1993. Cena zwycięstwa

4 lipca w Muzeum Słowackiego w Krzemieńcu została otwarta wystawa „Sowieci w Polsce 1939–1993” Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, wystawa zorganizowana przez Konsulat Generalny RP w Łucku.

W otwarciu wystawy uczestniczyli przedstawiciele władzy lokalnej, twórcy, liczna grupa ukraińskich dziennikarzy (m.in. z Kijowa i wschodnich obwodów), pracownicy naukowi i studenci, miejscowi Polacy; konsulat reprezentował Krzysztof Sawicki.

Wszyscy podkreślali, iż wystawa ta wpisuje się nieprawdopodobnie w aktualną i trudną sytuację, w jakiej znalazła się Ukraina.

Jest to już piąta, wystawiona przez KG RP, wystawa tematyczna IPN; warto też podkreślić, iż wystawa „Sowieci w Polsce” pokazana została ostatnio w Akademii Ostrogskiej, na zamku w Dubnie, w Łucku i w Tarnopolu.

(Fot. Krzysztof Sawicki)Wystawa przygotowana została przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej. Na 56 planszach zaprezentowano około 150 zdjęć ukazujących różne formy uzależnienia Polski od Związku Radzieckiego. Zasadnicza część ekspozycji obejmuje lata 1944–1993. Jednak jej autorzy zaprezentowali szerszy kontekst stosunków polsko-radzieckich, począwszy od wojny polsko-bolszewickiej, poprzez pakt Ribbentrop–Mołotow, Zbrodnię Katyńską, konferencję w Jałcie, aż po opuszczenie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez ostatnie oddziały Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej w 1993 roku.

Wystawa obejmuje nie tylko zagadnienia polityczne czy gospodarcze, ale również kulturalne oraz dotyczące relacji międzyludzkich i sposobów wzajemnego postrzegania.

Ekspozycja jest kolejnym etapem zorganizowanego przez warszawski OBEP cyklu imprez na temat metod, skali i form uzależnienia Polski od ZSRR, który rozpoczął się konferencją naukową „W objęciach «Wielkiego Brata». Sowieci w Polsce 1939–1993”.

O wystawie na stronie IPN.

Krzysztof Sawicki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X