Sekrety „starzenia się z wdziękiem”

Na kolejnym spotkaniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Lwowie z lekcją wystąpił dr. hab. Adam A. Zych, profesor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.

Badania prof. Adama Zycha dotyczą praktycznie każdego człowieka, według jego książek można i trzeba uczyć się żyć w podeszłym wieku i nie tylko w podeszłym, dlatego że każdy człowiek przez całe życie przygotowuje swój sposób bycia w starości.

Adam Zych jest autorem wielu naukowych i naukowo-popularnych książek oraz artykułów poświęconych różnym aspektom gerontologii, czyli nauce o starzeniu się organizmu człowieka. Interesują jego problemy pedagogiki starzenia się i starości oraz psychologii religii. Bezpośrednio z problemem starzenia związany jest problem standardów życia ludzi w starszym wieku, ich zarobków, emerytur, społecznej ochrony zdrowia, programów państwowych dot. tego zakresu.

Adam Zych jest autorem popularnych wydań „Leksykon gerontologii” (2010), „Pomiędzy wiarą a zwątpieniem. Wprowadzenie do psychologii religii” (2012), „Przekraczając „smugę cienia”. Szkice z gerontologii i tanatologii” (2013). Wśród jego publikacji szczególną popularnością cieszy się „Człowiek wobec starości. Szkice z gerontologii społecznej”. Profesor Zych wykładał nie tylko na wyższych uczelniach polskich, ale również europejskich, m.in. na uniwersytecie w Giessen (1987-1988), Wiedeńskim Uniwersytecie (1995) i Europejskim Uniwersytecie Viadrina (1996). Swobodnie włada niemieckim i angielskim. W swoje 70 lat jest pełen optymizmu, pisze też wiersze, komponuje muzykę. Odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Jak to jest być starym? Jest to podstawowe pytanie, które stawia przed sobą każdy człowiek. W społeczeństwie funkcjonują niestety, stereotypy, które mają negatywne konsekwencje nie tylko dla ludzi starszych, ale i dla całego społeczeństwa. Profesor w bardzo ciekawy sposób przedstawił zebranym różne aspekty życia ludzi wieku emerytalnego, a temat swego wystąpienia przed słuchaczami UTW określił jako „Piękny osiemdziesięcioletni, czyli paradygmat „starzenia się z wdziękiem” a realia życia”. Analizując codzienną sytuację życiową człowieka starszego, aż do kwestii psychologicznych, porusza też pytanie eutanazji. Autor analizował typy postaw człowieka związane z przystosowaniem się do procesu starzenia i starości, zmianami dokonującymi się w świecie wartości osób starszych, problemami, z jakimi się stykają – cierpieniem i samotnością. Otóż, co trzeba robić przez całe życie, nawet w młodości, żeby starość była piękna? Czy potrafi człowiek zorganizować swoje życie ze stałą myślą o starości? Jest to bardzo trudne pytanie. Większość z nas nie myśli o starości, o chorobach, o cierpieniu dopóki te problemy nie będą już na progu, nie staną się dla nas aktualne. Jak zorganizować aktywne starzenie się? Jak zmobilizować swój organizm, swoją psychologię, jak zmienić swój sposób życia? Europa się starzeje. Europa początku XXI wieku jest „starcem świata”. Polska starzeje się również. Przeciętna długość życia Polaka w 1952 roku wynosiła 65 lat. Teraz 81 dla kobiet i 73 dla mężczyzn. Co robi państwo dla swoich starszych obywateli? Czy zabezpiecza dla nich dostojną starość, emeryturę, opiekę społeczną? Jakie teraz są podobne standardy w Europie, a jakie w Polsce? Każdy z obecnych mógł oczywiście, porównać przykłady i liczby prezentowane przez prelegenta z rzeczywistością ukraińską, z naszym poziomem życia, opieki społecznej, emerytury etc.

Adam Zych podkreślił, że szczęśliwą starość zabezpieczy w pierwszej kolejności pogoda ducha, optymizm i aktywny sposób bycia. Każdy z nas może planować dla siebie proces starzenia się optymalnego. Jest to sprawa trudna, ale bez tego nie da się żyć w starszym wieku. Drugą podstawową sprawą jest zdrowie człowieka w starości. Dlatego trzeba dbać o swoje zdrowie już w wieku młodym. Co prawda, A. Zych mówił o zdrowiu dość kontrowersyjnie. W jednym miejscu powiedział: „Trzeba regularnie poddawać się badaniom profilaktycznym”, a w innym zauważył: „Przyjdź tylko do lekarza z jedną chorobą, on znajdzie u człowieka dziesięć kolejnych chorób”.

Bardzo ważnym problemem w starości jest też czynnik finansowy. Człowiek przez całe życie powinien myśleć o tym, jak będzie on zabezpieczony finansowo w starości.

Umiarkowany sposób życia w każdym wieku pozwoli na dobrą kondycję człowieka w wieku starszym. Trzeba unikać wszystkiego, co może spowodować przedwczesny proces starzenia, a tym bardziej różne patologiczne procesy starzenia.

Bardzo treściwa lekcja prof. A. Zycha została wysłuchana przez członków polskiego UTW nie tylko z ogromnym interesem, ale też z serdeczną wdzięcznością dla człowieka, który życzliwie zwrócił naszą uwagę na nas samych. Były też ciekawe pytania i nawet dyskusja. Na zakończenie spotkania profesorowi Adamowi Zychowi serdecznie podziękowała Ewelina Małanicz, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Lwowie.

Jurij Smirnow

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X