Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera z wizytą w Berdyczowie

W dniach 14–18 lipca w Berdyczowie przebywał Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera.

Celem wizyty wysokiego gościa było dołączenie bezpośrednio do prac przy odrodzeniu polskiego historycznego cmentarza w Berdyczowie oraz spotkanie jako przedstawiciela prezydenta RP Andrzeja Dudy z polską młodzieżą pracującą na licznych polskich cmentarzach na Ukrainie.

Przypominamy, że w tym roku przebiegała już X edycja akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, która jest organizowana przez fundację „Studio Wschód” na czele z redaktor Grażyną Orłowską–Sondej. W akcji wzięło udział ponad 100 młodych Polaków – wolontariuszy, uczniów dolnośląskich szkół, którzy uporządkowali 150 cmentarzy na Kresach. Wizytę dostojnego gościa w Berdyczowie i jego wizytę na okolicznych cmentarzach zorganizował coroczny uczestnik akcji, politolog, deputowany berdyczowskiej Rady miejskiej, prezes „Polskiego Radia Berdyczów” i członek Zarządu Stowarzyszenia Polaków Ukrainy dr Jerzy Sokalski.

Trzeci rok z rzędu w Berdyczowie w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” w czasie letnich wakacji pracuje polska młodzież z miejscowości Jugów pod kierownictwem Bożeny Muzyki. Dzięki polskim przyjaciołom udało się wykonać ogrom prac: polski cmentarz oczyszczono z krzaków, zarośli i śmieci. Udało się ocalić od dewastacji liczne nagrobki.

Sekretarz Stanu Andrzej Dera osobiście uczestniczył w pracach porządkowych, wykaszając kosiarką trawę i chwasty. Aktywny udział ministra Dery w pracach porządkowych był godnym przykładem do naśladowania dla urzędników ukraińskich.

Minister Dera wysoko ocenił działalność Jerzego Sokalskiego i stworzenie Alei Pamięci na cmentarzu w Berdyczowie, określając ją jako jedną z najbardziej udanych inicjatyw, wcielonych na Kresach.

Denis Ogorodnijczuk
Tekst ukazał się w nr 15-16 (331-332), 30 sierpnia – 16 września 2019

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X