Sejmik FOPnU wybrał nowego prezesa Elżbieta Korowiecka

Sejmik FOPnU wybrał nowego prezesa

Na sejmiku zorganizowanym w Kijowie został wybrany prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie. Większość głosów otrzymała Pani Elżbieta Korowiecka.

Elżbieta Korowiecka z domu Świstuń urodziła się 6 sierpnia 1962 r. we Lwowie. Polka z wielopokoleniowej rodziny polskiej ze strony matki i ojca. Dziadek Franciszek Lempart był obrońcą Lwowa, odznaczony orderem Virtuti Militari.

Absolwentka polskiej ówcześnie ośmioletniej szkoły nr 10 oraz średniej szkoły nr 24 we Lwowie. Jako uczennica była aktywna w działalności pozalekcyjnej – aktorka szkolnego teatrzyku „Baj”, uczestniczka uroczystości szkolnych.

W latach 70. ub. stulecia jej rodzice walczyli o zachowanie funkcjonowania obydwu szkół przed próbami ich zamknięcia.

Po maturze podjęła studia w Instytucie Poligraficznym we Lwowie, uzyskując dyplom inżyniera. Pracowała jako ekonomista do 2000 r.

Ponieważ miała stały kontakt z polskimi działaczami społecznymi, w 2000 r. podjęła decyzję pracy w biurze FOPnU we Lwowie jako sekretarz biura FOPnU we Lwowie.

Naturalnie współpraca z prezes Emilią Chmielową pozwoliła Pani Elżbiecie zdobyć odpowiednie doświadczenie. W ostatnim okresie życia Pani Emilii Chmielowej praktycznie to Pani Elżbieta służyła wszelką pomocą, podpowiedzią każdemu, kto się zwracał z radą i potrzebą. Jest znana i szanowana we wszystkich organizacjach członkowskich Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie.

Bystra, inteligentna od razu została zaakceptowana w tym środowisku. Skromna, starająca się nie rzucać w oczy, od początku wykonywała często nadzwyczaj trudne zadania z powodzeniem, nie dbając o pochwałę i uznanie. Z radością udziela się również w pracy czasopisma FOPnU „Nasze Drogi”. Posiada odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X