Nadzwyczajny Sejmik Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie Konsul Jacek Gocłowski oraz Elżbieta Korowiecka, fot. Igor Staruńko

Nadzwyczajny Sejmik Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie

18 grudnia 2021 r. w Kijowie odbyły się obrady Nadzwyczajnego Sejmiku Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie. Mimo przedświątecznego okresu Bożonarodzeniowego, ze zgłoszonych 213 przybyło 211 delegatów z 17 obwodów Ukrainy, w których funkcjonują organizacje członkowskie FOPnU. Organizatorzy zapewnili spełnienie wszystkich zasad i ograniczeń obowiązujących w związku z pandemią COVID-19.

Obrady zaszczycił swą obecnością Jacek Gocłowski – radca konsul Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Kijowie.

Zjazd dokonał przede wszystkim wyboru nowego prezesa FOPnU. Związane to było ze śmiercią prezes Emilii Chmielowej, która przez 29 lat pełniła tę funkcję.

Nowym prezesem FOPnU w wyborach tajnych została obrana Elżbieta Korowiecka, zdobywając 204 głosy. Osoba kompetentna, życzliwa. Od 20 lat związana z pracą organizacyjną Federacji. Znana i szanowana we wszystkich praktycznie organizacjach członkowskich FOPnU.

Ponadto, jednogłośnie zaakceptowano również:

– decyzję w sprawie powrotu siedziby Federacji z adresu we Lwowie na adres w Kijowie i związaną z tym zmianę zapisu w Statucie;

– decyzję o poprawieniu w Statucie błędu dotyczącego trybu wyboru Zarządu.

Obrady odbywały się w miłej serdecznej atmosferze, świadczącej o jednolitości, solidarności i wzajemnym zrozumieniu delegatów.

Z okazji zbliżającego się Jubileuszu 30-lecia Federacji będą w najbliższym czasie wspólnie opracowane programy i miejsca obchodów uroczystości.

Na zakończenie obrad konsul Jacek Gocłowski podziękował licznie zebranym delegatom za atmosferę obrad życząc zdrowia, spokoju i radości z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz nowych osiągnięć w dalszej działalności Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie szanowanej w kraju, w Rzeczypospolitej Polskiej i na świecie.

Teresa Dutkiewicz
Przewodnicząca obrad Nadzwyczajnego Sejmiku
Wiceprezes FOPnU

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X