Rzeszowska Trasa Podziemna wzorem dla Lwowa

Rzeszowska Trasa Podziemna wzorem dla Lwowa

Blisko 200 tys. osób odwiedziło, zmodernizowaną w 2007 roku, Podziemną Trasę Turystyczną. W ubiegłym tygodniu 'Rzeszowskim Piwnicom’ przyglądali się nasi sąsiedzi z Ukrainy.

Od grudnia 2011r. Gmina Miasto Rzeszów uczestniczy w partnerskim projekcie pn. „Podziemne miasto: rozwój i promocja turystyki transgranicznej poprzez stworzenie transgranicznego szlaku turystycznego trasami podziemnymi Lwowa, Rzeszowa i Lublina”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, a partnerami projektu są miasta: Lwów, Lublin i Rzeszów.

Celem Projektu jest utworzenie przez partnera wiodącego, czyli miasto Lwów, dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która umożliwi w przyszłości budowę podziemnej trasy turystycznej na wzór istniejących już Tras Rzeszowa i Lublina.

W ubiegłym tygodniu w Rzeszowie odbyło się spotkanie grup roboczych z Rzeszowa i Lwowa, podczas którego zaprezentowana została dokumentacja dotycząca projektowania i budowy Podziemnej Trasy Turystycznej „Rzeszowskie piwnice”. Goście mieli również okazję zwiedzić wszystkie zakamarki naszej trasy.

Jednym z produktów projektu „Podziemne miasto…” będzie folder prezentujący Podziemną Trasę Turystyczną w Rzeszowie, który zostanie udostępniony zwiedzającym w pięciu językach (polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, ukraińskim). Wydanie folderu zaplanowano na najbliższe miesiące. Od stycznia 2013r. rozpocznie się również projektowanie programu multimedialnego „Podróż wirtualna Podziemną Trasą Turystyczną w Rzeszowie” oraz zostanie wydana płyta z panoramą trasy turystycznej.

Wspólne działania podejmowane przez wszystkich partnerów to m.in.: przygotowanie materiałów promocyjnych i rozpowszechnianie informacji o podziemnych trasach turystycznych we Lwowie, w Rzeszowie i Lublinie; spotkania, seminaria i konferencje w celu wymiany doświadczeń szkoleniowych, nawiązania współpracy, itp.

Wartość całego projektu to ponad 2 mln zł, z czego 90% stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej, w tym ok. 170 tys. zł przeznaczone jest na działania Gminy Miasto Rzeszów.

Podziemna Trasa Turystyczna w takim kształcie jak obecnie, została oddana do użytku w grudniu 2007 r. Jej długość to 396 m. Sięga na głębokość do 10 m pod płytą rynku. Znajduje się tu 15 korytarzy i 25 piwnic, które powstały w okresie XIV do XVIII wieku. Do chwili obecnej odwiedziło ją blisko 200 tys. gości.

W ubiegłym miesiącu Podziemna Trasa Turystyczna „Rzeszowskie Piwnice” otrzymała certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej jako jeden z najlepszych produktów turystycznych 2012r. w Polsce.

UM Rzeszów / Rafał S.

 

Źródło: galicjusz.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X