Ruszyły prace remontowe i konserwatorskie prowadzone przez Instytut POLONIKA Prace renowacyjne w kościele Jezuitów - Cerkwi Garnizonowej we Lwowie

Ruszyły prace remontowe i konserwatorskie prowadzone przez Instytut POLONIKA

Rozpoczęła się renowacja obiektów polskiego dziedzictwa kulturowego znajdujących się poza granicami kraju.

Freski w stylu art deco w korytarzu Szkoły Średniej nr 10 im. św. Marii Magdaleny

Działania te stanowią jedno z podstawowych zadań Instytutu POLONIKA realizowanych w ramach Programu Strategicznego „Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą”.

– Naszą intencją jest, aby prowadzone przez nas projekty rozpoczynały się od sporządzenia kompleksowej, profesjonalnej dokumentacji obejmującej m.in.: badania konstrukcyjne, architektoniczne i konserwatorskie – mówi Piotr Ługowski, szef Programu Ochrona w Instytucie POLONIKA. – Badania te będą podstawą do przywrócenia zabytkom ich właściwego stanu technicznego i estetycznego.

W pierwszej połowie 2018 roku w ramach Programu Ochrona rozpoczęły się projekty konserwatorskie prowadzone m.in. na terenie Ukrainy i Francji.

Obecnie większość z prac toczy się we Lwowie. Jednym z ważniejszych, planowanych na kilka lat projektów, w które włączył się Instytut, jest renowacja sklepienia nawy głównej kościoła pojezuickiego we Lwowie, obecnie greckokatolickiej cerkwi garnizonowej pw. św. Piotra i Pawła. Renowacji zostaną poddane iluzjonistyczne freski autorstwa Franciszka i Sebastiana Ecksteinów. Prowadzone są również dalsze prace konserwatorskie malowideł ściennych Jana Henryka Rosena w prezbiterium lwowskiej katedry ormiańskiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz odsłoniętych spod pobiały fresków w stylu art deco w korytarzu Szkoły Średniej nr 10 im. św. Marii Magdaleny.

Katedra Ormiańska we Lwowie

Dzięki porozumieniu z 2008 roku zawartemu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP z miejskim konserwatorem zabytków we Lwowie, sukcesywnie trwają prace konserwatorskie kolejnych kamiennych nagrobków na Cmentarzu Łyczakowskim. Na przestrzeni ostatnich lat w ramach polsko-ukraińskiego programu poddano renowacji już ponad sto nagrobków, które są przykładem wspólnego dziedzictwa kulturowego Polski i Ukrainy. W tym roku Instytut aktywnie włącza się do tego projektu i przeprowadzi renowację czterech nagrobków: Józefa Torosiewicza, Stanisława Zborowskiego, Marcelego Ciemirskiego i Piotra Chmielowskiego.

Instytut POLONIKA zaangażował się również w prace konserwatorskie kamiennego fryzu na elewacji kolegiaty św. Wawrzyńca w Żółkwi, które są prowadzone we współpracy z Fundacją Dziedzictwa Kulturowego. Ozdobiony postaciami rycerzy i świętych fryz projektu hetmana Stanisława Żółkiewskiego nawiązuje do zwycięskiej bitwy pod Kłuszynem.

Fryz na kolegiacie w Żółkwi

We współpracy z obchodzącym w 2018 roku 180-lecie swojego istnienia Towarzystwem Opieki nad Polskimi Pamiątkami i Grobami Historycznymi we Francji zostanie przeprowadzona konserwacja dwóch nagrobków na cmentarzu w Montmorency. Renowacji zostanie poddany nagrobek Bronisława Piłsudskiego, wybitnego etnografa, brata marszałka Józefa Piłsudskiego, oraz nagrobek rodziny Paderewskich, w którym są pochowani syn i żona Ignacego Paderewskiego – Alfred i Helena. Zakończenie prac przewidywane jest jesienią tego roku.
Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA został powołany przez ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 18 grudnia 2017 r. jako wyspecjalizowana państwowa instytucja kultury, której celem jest zachowanie materialnych śladów kultury polskiej za granicą oraz kształtowanie świadomości Polaków na temat ich dziedzictwa kulturowego. Do osiągania tych celów służy system zarządzania projektami poprzez trzy Programy Strategiczne – Ochrona, Badania oraz Popularyzacja polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą.

Marta Szafranek
specjalista ds. PR
rzecznik prasowy www.polonika.pl
Tekst ukazał się w nr 14 (306) 31 lipca – 16 sierpnia 2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X