Współczesna polska książka dla Lwowa

Współczesna polska książka dla Lwowa

Po głośnej publikacji „Głód polskiej książki we Lwowie” w „KG”(nr 23-24, 2011) Publiczna Obwodowa Biblioteka Naukowa we Lwowie otrzymała paczkę książek w języku polskim z Katowic. Duża zasługa w tym jest red. Stanisławy Warmbrand.

 

Dyrektor biblioteki Iwan Swarnyk podziękował za ten dar, a Stanisława Warmbrand zapewniła, że będzie nadal dokładać starań w poszukiwaniu dobroczyńców, przede wszystkim wśród wydawców na Śląsku. Iwan Swarnyk zwrócił uwagę na prawie całkowity brak w bibliotece współczesnej polskiej literatury: poezji, prozy. Jest też głód literatury naukowej.

Zostali o tym poinformowani też konsulowie Andrzej Drozd i Marcin Zieniewicz. Dyrektor Swarnyk zaznaczył, że wydział literatury obcej biblioteki jest dostępny dla wszystkich kategorii czytelników. Wiadomo, że od lat różne środowiska w Polsce, od urzędów państwowych do grup turystycznych, zbierają podręczniki, również nieużytkowane książki, dla polskich dzieci na Kresach.

Placówki dyplomatyczne RP na Ukrainie też regularnie coś przekazują dla Towarzystw i szkół polskich, a także dla niektórych uczelni. Przeważnie ta lektura gromadzi się w świetlicach polskich towarzystw, na plebaniach czy w szafach nauczycieli. Dlatego też jest nie dostępna dla obcych czytelników. Po publikacji „Głód polskiej książki we Lwowie” okazało się, że głód współczesnej polskiej książki istnieje też w Iwano-Frankowsku, Tarnopolu, jak również w małych miasteczkach.

Konstanty Czawaga

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X