Robocze spotkanie w Konsulacie RP

13 września w siedzibie Konsulatu Generalnego RP we Lwowie miało miejsce spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie i Wolność i Demokracja z liderami organizacji polskich lwowskiego okręgu konsularnego.

Spotkanie poświęcone było przekazaniu informacji o działalności tych podmiotów, z którymi najczęściej współpracują organizacje polskie, i konsultacjom dotyczącym pisania i składania projektów na rok następny.

Na spotkanie przybyli: prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Dariusz Bonisławski, wiceprezes fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie Joanna Zając i dyrektor finansowa fundacji Wolność i Demokracja Małgorzata Jastrzębska. Towarzyszyła im grupa asystentów.

Spotkanie rozpoczął konsul generalny RP we Lwowie Rafał Wolski, który zaznaczył:

– Nadarza się wspaniała okazja porozmawiania w tak szerokim gronie o sprawach nas wszystkich dotyczących. Goście przedstawiają tu największe trzy podmioty pozarządowe w kraju, z którymi współpracują tutejsze towarzystwa. Rad jestem tak szerokiej reprezentacji środowiska polskiego, bowiem już wkrótce będziecie państwo współbenificjentami wielkiego sztandarowego projektu, realizowanego wspólnie ze Wspólnotą Polską we Lwowie, a mianowicie powstania takiej instytucji jak Dom Polski.

– Życzę Państwu ciekawego i owocnego spotkania, dziękuję, że przyjęliście na siebie trud bycia liderami środowisk polskich i życzę ciekawych i owocnych rozmów z naszymi gośćmi – zakończył konsul generalny.

Następnie głos zabrał prezes Dariusz Bonisławski, który na wstępie zaznaczył, że kolejny etap budowy Domu Polskiego we Lwowie przebiega zgodnie z planem. Już wkrótce pracownicy przystąpią do montażu gotowych elementów elewacji i dachu, które produkowane są w Polsce i do końca roku planowane jest zamknięcie stanu surowego obiektu. Prezes Wspólnoty Polskiej przedstawił w formie multimedialnej działalność Stowarzyszenia i przytoczył niektóre dane statystyczne działalności za rok 2018 i plany na rok kolejny. W 2018 roku dzięki Stowarzyszeniu ponad 7 tys. dzieci skorzystało z możliwości odpoczynku w Kraju, a na rok następny planowanie jest przynajmniej podwojenie tej liczby. Ma to odbyć się dzięki włączeniu się do akcji „Lato w Polsce” licznych firm i organizacji w Polsce. A te wakacje planowane są jako integracyjne dla dzieci polskich z całego świata, tak, aby młodzi Polacy mogli zaprzyjaźnić się z rówieśnikami zamieszkującymi odległe krańce naszego globu. Oprócz tego kontynuowane będą zadania statutowe Stowarzyszenia, czyli wspieranie nauczania w języku polskim, kształcenie nauczycieli, wspieranie akcji kulturowych, kultywowanie tradycji historycznych.

Podobne informacje multimedialne i statystyczne przedstawili reprezentanci fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie i Wolność i Demokracja.

Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie w br. prowadziła ponad 200 projektów na Ukrainie, na które wykorzystała prawie 5,4 mln złotych z całkowitej puli 36,5 milionów, które miała przeznaczone na swoją działalność. Na rok 2019 planowane jest znaczne zwiększenie tej sumy – możliwie, że nawet trzykrotne. Naturalnie, że fundacja i nadal będzie wykonywała swe cele statutowe, czyli wspieranie polskości poprzez upowszechnianie znajomości języka polskiego; promocję polskiej kultury i tradycji narodowych; poprawę sytuacji społecznej, zawodowej i materialnej polskiej grupy etnicznej; tworzenie pozytywnego wizerunku Polski; pogłębienie więzi pomiędzy środowiskami polskimi i narodami w krajach zamieszkiwanych przez Polaków; angażowanie środowisk polonijnych i polskich na Zachodzie do współdziałania w pomocy dla Polaków na Wschodzie.

Podobne cele statutowe ma i fundacja Wolność i Demokracja, która oprócz tego wspiera media polskie na Wschodzie i prowadzi – na ile jest to możliwe – prace mające na celu upamiętnienie i godny pochówek Polaków poległych podczas powstań i kolejnych wojen na terenach dawnej Rzeczypospolitej. Na te cele w przyszłym roku są przewidziane fundusze i ta działalność będzie kontynuowana.

Korzystając z okazji zgromadzenia tak licznej grupy liderów polskich środowisk konsul Rafał Wolski przedstawił nową kierownik wydziału Karty Polaka konsul Irenę Nagórską, która w krótkich słowach przedstawiła działalność wydziału i podzieliła się planami dalszej współpracy. Konsul zaznaczyła, że od chwili wprowadzenia Karty Polaka w 2007 roku wydano około 57 tys. Kart. Z czego w pierwszych latach wydawano po 10–12 tys. Kart rocznie. W roku bieżącym wydano 4 tys. Obecnie nadszedł okres wznowienia wydanych pierwotnie Kart Polaka, w związku z czym Konsulat spodziewa się znów zwiększenia liczby petentów. Wobec tego podjęto decyzję o wznowieniu wizyt pracowników tego działu w ośrodkach w rejonach i tam bezpośrednio udzielanie informacji, zbieranie wniosków i konsultowanie zainteresowanych osób.

Po zakończonym spotkaniu przedstawiciele organizacji pozarządowych mieli możliwość spotkania się bezpośrednio z osobami zainteresowanymi, odpowiedzieć na pytania, skonsultować w sprawie składania wniosków i ich treści. Spotkanie to było nadzwyczaj aktualne, tym bardziej, że termin składania wniosków na rok następny upływa z końcem września.

Podczas pobytu we Lwowie przedstawiciele Stowarzyszenia Wspólnota Polska, fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie i Wolność i Demokracja odwiedzili Cmentarz Orląt Lwowskich, szkołę nr 10 im. Marii Magdaleny i redakcję Kuriera Galicyjskiego.

Krzysztof Szymański
Tekst ukazał się w nr 17 (309) 18-27 września 2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X