Robocza wizyta ministra spraw zagranicznych RP w Kijowie Fot. Sebastian Indra / MSZ

Robocza wizyta ministra spraw zagranicznych RP w Kijowie

Minister spraw zagranicznych RP, profesor Zbigniew Rau złożył dziś roboczą wizytę w Kijowie

„Celem mojej wizyty było potwierdzenie naszej polityki, że Ukraina nie jest osamotniona w obronie suwerenności, integralności terytorialnej i nienaruszalności granic i Ukraina ma prawo się bronić. Niepodległa i bezpieczna Ukraina jest niezbywalną częścią Europy opartej na fundamencie zasad Karty Paryskiej dla Nowej Europy, której 30. rocznicę podpisania niedawno obchodziliśmy.

Polska będzie konsekwentnie działać na rzecz wypełnienia obietnicy Karty Paryskiej o stworzeniu prawdziwie nowej Europy. Polska wzywa wszystkich sygnatariuszy Karty do przestrzegania podjętych zobowiązań.

W moich rozmowach z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kulebą, przewodniczącym delegacji Ukrainy na forum Trójstronnej Grupy Kontaktowej Leonidem Krawczukiem i wicepremierem ds. reintegracji terytoriów okupowanych Oleksijem Reznikowem omówiliśmy zagrożenia dla pokoju w Europie wynikające z finalizacji prac nad gazociągiem Nord Stream 2 oraz eskalacją sytuacji bezpieczeństwa na wschodzie i południu Ukrainy.

Widzimy wyraźnie, że projekt ten pozwala na synchronizowanie nacisków politycznych, gospodarczych i militarnych. Ten rurociąg, o ile zostanie uruchomiony, stworzy ewidentne i trwałe zagrożenie dla pokoju w Europie.

Zgodziliśmy się, że narastanie obecności i aktywności wojskowej wzdłuż wschodniego odcinka granicy Ukrainy i na okupowanym Krymie, czego jesteśmy świadkami w ostatnich dniach, powinno zostać uwzględnione w procesie kształtowania i prowadzenia polityki nieuznawania aneksji Krymu i naruszeń integralności terytorialnej Ukrainy. W zależności od rozwoju wypadków, partnerzy Ukrainy muszą być gotowi do przeprowadzenia poważnej debaty o zakresie i kryteriach selektywnej współpracy z państwami depczącymi fundamentalne normy prawa międzynarodowego.

W styczniu przyszłego roku Polska obejmie przewodnictwo w OBWE i będzie reprezentować wszystkie państwa członkowskie zainteresowane powstaniem nowej Europy i skutecznym wcielaniem w życie zasad Karty Paryskiej i Aktu Końcowego KBWE, opowiadające się za pokojowym rozstrzyganiem konfliktów, nieuciekaniem się do jednostronnego użycia siły lub groźby jej użycia, nienaruszalnością granic oraz suwerennym prawem każdego narodu do swobodnego wyboru sojuszy i modelu rozwoju.

Dziękuję moim dzisiejszym rozmówcom za potwierdzenie woli Ukrainy współpracy z Polską na rzecz wzmacniania pokoju i współpracy w Europie i wspólnego przeciwdziałania próbom wpływania na politykę państw europejskich przy pomocy nacisków, przy użyciu środków zarówno militarnych, jak i gospodarczych”.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Źródło: gov.pl

 

8 kwietnia minister spraw zagranicznych RP, profesor Zbigniew Rau, złożył roboczą wizytę w Kijowie. Wizytę anonsowano jako „nadzwyczajną i pilną”, a podkreślał to ukraiński minister Dmytro Kuleba. – Planowaliśmy spotkanie w późniejszym terminie, jednak ze względu na obecną sytuację minister Rau skorygował swe plany – stwierdził.

Celem wizyty było potwierdzenie stanowiska Polski, że Ukraina nie jest osamotniona w obronie swej suwerenności, integralności terytorialnej i nienaruszalności granic, a także, że Ukraina ma prawo bronić swego terytorium.

– Niepodległa i bezpieczna Ukraina jest niezbywalną częścią Europy opartej na fundamencie zasad Karty Paryskiej dla Nowej Europy, której 30. rocznicę podpisania niedawno obchodziliśmy – podkreślił minister Rau.

W swojej wypowiedzi na stronie MSZ minister zaznaczył:

– Polska będzie konsekwentnie działać na rzecz wypełnienia obietnicy Karty Paryskiej o stworzeniu prawdziwie nowej Europy. Polska wzywa wszystkich sygnatariuszy Karty do przestrzegania podjętych zobowiązań.

W moich rozmowach z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kulebą, przewodniczącym delegacji Ukrainy na forum Trójstronnej Grupy Kontaktowej Leonidem Krawczukiem i wicepremierem ds. reintegracji terytoriów okupowanych Oleksijem Reznikowem omówiliśmy zagrożenia dla pokoju w Europie wynikające z finalizacji prac nad gazociągiem Nord Stream 2 oraz eskalacją sytuacji bezpieczeństwa na wschodzie i południu Ukrainy. Widzimy wyraźnie, że projekt ten pozwala na synchronizowanie nacisków politycznych, gospodarczych i militarnych. Ten rurociąg, o ile zostanie uruchomiony, stworzy ewidentne i trwałe zagrożenie dla pokoju w Europie.

Minister Rau podkreślił również, że „narastanie obecności i aktywności wojskowej wzdłuż wschodniego odcinka granicy Ukrainy i na okupowanym Krymie, co ma miejsce w ostatnich dniach, powinno zostać uwzględnione w procesie kształtowania i prowadzenia polityki nieuznawania aneksji Krymu i naruszeń integralności terytorialnej Ukrainy”. – W zależności od rozwoju wypadków, partnerzy Ukrainy muszą być gotowi do przeprowadzenia poważnej debaty o zakresie i kryteriach selektywnej współpracy z państwami depczącymi fundamentalne normy prawa międzynarodowego – dodał.

Polski minister spraw zagranicznych zapewnił swego ukraińskiego kolegę, że w styczniu przyszłego roku, gdy Polska obejmie przewodnictwo w OBWE, będzie reprezentować wszystkie państwa członkowskie zainteresowane powstaniem nowej Europy i skutecznym wcielaniem w życie zasad Karty Paryskiej i Aktu Końcowego KBWE. Polska nadal będzie opowiadać się za pokojowym rozstrzyganiem konfliktów, nieuciekaniem się do jednostronnego użycia siły lub groźby jej użycia, nienaruszalnością granic oraz suwerennym prawem każdego narodu do swobodnego wyboru sojuszy i modelu rozwoju.

Jednocześnie podziękował ukraińskim rozmówcom za potwierdzenie woli Ukrainy współpracy z Polską na rzecz wzmacniania pokoju i współpracy w Europie oraz wspólnego przeciwdziałania próbom wpływania na politykę państw europejskich przy pomocy nacisków, przy użyciu środków zarówno militarnych, jak i gospodarczych.

W czasie jednodniowej wizyty na Ukrainie Minister Zbigniew Rau złożył też kwiaty na polskim Cmentarzu Wojennym w Kijowie – Bykowni, a także przed popiersiem Anny Walentynowicz.

– Jest to przejaw przyjaznych relacji między Kijowem a Warszawą. A to, że wizyta odbyła się w warunkach nadzwyczajnych, że polski minister spotkał się nie tylko ze swoim odpowiednikiem Dmytro Kulebą, ale także z członkami ukraińskiej delegacji trójstronnej grupy kontaktowej, pokazuje że Polska jest aktywnie zainteresowana sytuacją w Donbasie i wspiera Ukrainę – powiedział Jewhen Mahda, dyrektor Instytutu Polityki Światowej w Kijowie.

– Wizyta ministra Zbigniewa Rau była pozytywnym przykładem, że niezależnie od okresowych napięć, które istnieją w stosunkach polsko-ukraińskich, związanych głównie z inną interpretacją historii, w momentach próby, gdy jest przeciwnik, który zagraża ukraińskiej państwowości, to Polska bez żadnego oporu będzie wspierała Ukrainę – stwierdził dr Łukasz Adamski, wicedyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Nie udało się jednak ustalić, czy polski minister zawiózł nad Dniepr jakieś konkretne propozycje. Dzień przed jego wizytą odbyła się telekonferencja szefów resortów obrony pięciu państw NATO „kluczowych dla wspierania ukraińskiego bezpieczeństwa”: USA (z Waszyngtonu była to zastępczyni sekretarza obrony Amanda Dory), Wielkiej Brytanii, Kanady, Litwy i Polski.

W ostatnich dniach ministrowie spraw zagranicznych Litwy i Łotwy zaproponowali przyznanie Kijowowi MAP (planu działań na rzecz członkostwa w NATO). Nie wiadomo, czy omawiano to na telekonferencji „piątki” (w której uczestniczył inicjator propozycji – Litwa) oraz czy minister Rau rozmawiał o tym z szefem ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kulebą.

Krzysztof Szymański
Eugeniusz Sało

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X